Chương Trình Đào Tạo Đại Học, Huflit: Trường Đại Học Ngoại Ngữ

A – Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2015 đến khóa 2018

1. Ngành Ngôn ngữ Anh– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 7. Ngành Quan hệ quốc tế– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 8. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
3. Ngành Công nghệ thông tin– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 9. Ngành Quản trị khách sạn– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
4. Ngành Đông Phương học– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 10. Ngành Kế toán– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
5. Ngành Quản trị kinh doanh– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 11. Ngành Tài chính – Ngân hàng– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
6.

Đang xem: Chương trình đào tạo

Xem thêm: Con Dã Tràng Có Tên Gọi Khác Là Gì, Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ

Xem thêm: Xem Bói Đặt Tên Con Theo Phong Thủy (Bé Sinh Năm 2021), Đặt Tên Cho Con

Ngành Kinh doanh quốc tế– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết

12.Ngành Luật kinh tế– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết

B – Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2019

1. Ngành Ngôn ngữ Anh– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 7. Ngành Quan hệ quốc tế– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 8. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
3. Ngành Công nghệ thông tin– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 9. Ngành Quản trị khách sạn– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
4. Ngành Đông Phương học– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 10. Ngành Kế toán– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
5. Ngành Quản trị kinh doanh– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 11. Ngành Tài chính – Ngân hàng– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết
6. Ngành Kinh doanh quốc tế– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết 12.Ngành Luật kinh tế– Chương trình đào tạo- Đề cương chi tiết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thông tin tổng hợp
READ:  Tổng Hợp Hình Ảnh Hoa Sen - 6693 Hình Ảnh Miễn Phí Của Hoa Sen