Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Công Việc, Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Theo Thông Tư 200 Và 133

Hợp đồng giao khoán là văn bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó.

Đang xem: Hợp đồng giao khoán công việc

Hợp đồng giao khoán là một trong những loại hợp đồng được sử dụng nhiều trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nhiều người chưa biết cách hoàn thiện mẫu hợp đồng.

Vậy hợp đồng giao khoán là gì? Hợp đồng giao khoán thể hiện những nội dung gì trong mẫu? Cách hoàn thành mẫu hợp đồng giao khoán như thế nào? Khách hàng thắc mắc vui lòng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi.

Contents

Hợp đồng giao khoán là gì?

Hợp đồng giao khoán là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc khoán việc.

Theo đó, bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo hợp đồng giao khoán và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán công việc đến khi hoàn thành công việc được giao.

Còn bên khoán công việc sẽ nghiệm thu kết quả công việc và có trách nhiệm thanh toán thù lao cho bên nhận khoán công việc theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng khoán việc đã giao kết.

Thường khi giao khoán, chúng ta sẽ sử dụng theo hình thức:

Hợp đồng giao khoán toàn bộ: đây là hợp đồng trong đó bên giao khoán chuyển toàn bộ chi phí cho bên nhận khoán để hoàn thành công việc.

– Hợp đồng giao khoán từng phần: đây là hợp đồng trong đó bên nhận khoán tự lo phần công cụ lao động. Người giao khoán chỉ có trách nhiệm trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

Lưu ý: Thường các công việc giao khoán trong hợp đồng này mang tính chất thời vụ, không ổn định và chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định.

Nội dung trong mẫu hợp đồng giao khoán gồm những gì?

Mẫu hợp đồng giao khoán gồm những nội dung như Thông tin của các bên bên giao khoán và bên nhận khoán; Nội dung và tiến độ công việc; Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao; Quyền và nghĩa vụ của Bên giao khoán; Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận giao khoán; Điều khoản chung.

Khi hoàn thiện mẫu hợp đồng, Khách hàng có thể điền thông tin theo hướng dẫn như sau:

– Thông tin của các bên: Bên giao khoán và bên nhận khoán điền đầy đủ, chính xác thông tin các bên được đề cập trong hợp đồng.

– Nội dung và tiến độ công việc:

+ Về nội dung công việc ghi rõ ràng, cụ thể từng công việc thỏa thuận.

Xem thêm: Người Đẹp Và Thủy Quái – Phim The Shape Of Water

+ Về tiến độ công việc ghi cụ thể ngày tháng năm bắt đầu cũng như hoàn thành công việc.

– Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao:

+ Thù lao cần được ghi rõ cả bằng số lẫn bằng chữ.

+ Tiến độ thanh toán nếu có chia thời điểm thanh toán cho từng công việc cụ thể thì phải ghi rõ khi hoàn thành phần công việc như thế nào sẽ được nhận thù lao là bao nhiêu.

– Quyền và nghĩa vụ của Bên giao khoán:

+ Đề cập rõ ràng quyền, phải bên giao khoán có thể làm gì,…

Ví dụ:

Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

+ Đề cập nghĩa vụ cần đề cập bên giao khoán phải thực hiên công việc như thế nào, trách nhiệm như thế nào, được làm gì và không được phép làm gì, thời hạn thực hiện công việc như thế nào,…).

– Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận giao khoán:

+ Đề cập rõ ràng quyền, phải bên nhận khoán có thể làm gì,…

+ Đề cập nghĩa vụ như bên nhận khoán phải thực hiên công việc như thế nào, làm gì và không được phép làm gì, thời hạn thực hiện công việc như thế nào,….

– Điều khoản chung cần thể hiện thông tin như:

+ Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.

+ Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

+ Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bao nhiêu và tự động thanh lý khi hai bên đã thoả thuận như nào?

– Hợp đồng này được lập thành mấy bản, và các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

*

Hợp đồng giao khoán 2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—-***—–

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN VIỆC

(Số: 150 /HĐGKV)

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2020

Đại diện PL : Nguyễn Văn LongChức vụ : Tổng giám đốc

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà : Trần Như Thảo

CMND số : 045176189912Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:Điều 1. Nội dung công việcBên A giao cho bên B thực hiện đăng ký sổ đỏ đất cho mảnh đất tại địa chỉ số 24 đường Phan Bội Châu, thành phố Nam Định

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

Bên A yêu cầu bên B thực hiện nhanh chóng, khẩn trương trong khoảng thời gian 30 ngày, chậm nhất đến ngày 22/01/ 2021 bên B phải hoàn thành xong.

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1Hợp đồng giao khoán việc này. Tổng mức thù lao là: 20.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Hai mươi triệu việt nam đồng);3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là: 10.000.000 VNĐ;3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.3.4. Hình Thức thanh toán: Chuyển khoản

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;4.3. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;5.6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tiểu Sử Và Profile Chi Tiết Của 9 Thành Viên Nhóm Nhạc Momoland Thành Viên Từ A

Điều 6. Điều khoản chung6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;6.4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

BÊN A(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Nguyễn Văn Long BÊN B(ký, ghi rõ họ tên)Trần Như Thảo

 Tải (Download) mẫu Hợp đồng giao khoán 2021