Học Phí Đại Học Kinh Tế Tphcm, Học Phí Các Trường Kinh Tế Có Tiếng

Năm 1(2021 – 2022) Năm 2(2022 – 2023) Năm 3(2023 – 2024) Năm 4(2024 – 2025)
715.000 đ/tín chỉ(khoảng 22.5 triệu/năm) 785.000 đ/tín chỉ(khoảng 24.8 triệu/năm) 863.500 đ/tín chỉ(khoảng 27.2 triệu/năm) 950.000 đ/tín chỉ(khoảng 29.9 triệu/năm)

2. Học phí Chương trình Cử nhân Chất lượng cao(Mức học phí không thay đổi trong 4 năm học)

TT Ngành/chuyên ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh Học phí học kỳ 1
1 Kinh tế đầu tư 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
2 Thẩm định giá và Quản trị tài sản 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
3 Quản trị 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
4 Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
5 Kinh doanh quốc tế 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
6 Kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
7 Ngoại thương 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ
8 Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
9 Tài chính 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
10 Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
11 Ngân hàng 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
12 Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
13 Kế toán doanh nghiệp 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
14 Kế toán doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 23.184.000 đ
15 Kiểm toán 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
16 Kinh doanh thương mại 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
17 Marketing 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 19.788.000 đ
18 Luật kinh doanh 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 16.155.000 đ
READ:  Tuyển Tập Những Bài Thơ Tình Bạn Hay & Dạt Dào Cảm Xúc, Bài Thơ: Tình Bạn (Tác Giả: Trần Thị Hương)

3. Học phí Chương trình Cử nhân tài năng

Ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán 940.000 đ/tín chỉ 1.685.000 đ/tín chỉ

Đang xem: Học phí đại học kinh tế

Post navigation

Xem thêm: Nữ Vương Nổi Loạn Apk Download For Android, Nữ Vương Nổi Loạn Private Tặng Gm1

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021

Xem thêm: Sao Chiếu Mệnh/Sao Hạn Cho Nam Nữ Tuổi Thìn Sao Gì Chiếu? Tử Vi Tuổi Mậu Thìn 2021

Học phí Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi mới nhất 2021 – 2022

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thông tin tổng hợp