Học Phí Đại Học Kinh Tế Tphcm, Học Phí Các Trường Kinh Tế Có Tiếng

Năm 1(2021 – 2022) Năm 2(2022 – 2023) Năm 3(2023 – 2024) Năm 4(2024 – 2025)
715.000 đ/tín chỉ(khoảng 22.5 triệu/năm) 785.000 đ/tín chỉ(khoảng 24.8 triệu/năm) 863.500 đ/tín chỉ(khoảng 27.2 triệu/năm) 950.000 đ/tín chỉ(khoảng 29.9 triệu/năm)

2. Học phí Chương trình Cử nhân Chất lượng cao(Mức học phí không thay đổi trong 4 năm học)

TT Ngành/chuyên ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh Học phí học kỳ 1
1 Kinh tế đầu tư 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
2 Thẩm định giá và Quản trị tài sản 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
3 Quản trị 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
4 Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
5 Kinh doanh quốc tế 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
6 Kinh doanh quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
7 Ngoại thương 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ
8 Ngoại thương (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 24.804.000 đ
9 Tài chính 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
10 Tài chính (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
11 Ngân hàng 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 15.220.000 đ
12 Ngân hàng (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 940.000 đ/tín chỉ 1.316.000 đ/tín chỉ 20.484.000 đ
13 Kế toán doanh nghiệp 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
14 Kế toán doanh nghiệp (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 23.184.000 đ
15 Kiểm toán 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 17.220.000 đ
16 Kinh doanh thương mại 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 18.420.000 đ
17 Marketing 1.140.000 đ/tín chỉ 1.596.000 đ/tín chỉ 19.788.000 đ
18 Luật kinh doanh 1.065.000 đ/tín chỉ 1.491.000 đ/tín chỉ 16.155.000 đ
READ:  Bảng Công Thức Lượng Giác Rễ Học Và Đầy Đủ Nhất 2021, Xem Bảng Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ

3. Học phí Chương trình Cử nhân tài năng

Ngành Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán 940.000 đ/tín chỉ 1.685.000 đ/tín chỉ

Đang xem: Học phí đại học kinh tế

Post navigation

Xem thêm: Nữ Vương Nổi Loạn Apk Download For Android, Nữ Vương Nổi Loạn Private Tặng Gm1

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021

Xem thêm: Sao Chiếu Mệnh/Sao Hạn Cho Nam Nữ Tuổi Thìn Sao Gì Chiếu? Tử Vi Tuổi Mậu Thìn 2021

Học phí Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi mới nhất 2021 – 2022

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thông tin tổng hợp