Phim Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy J. K. Rowling, Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy

Khi một lá thư được gởi đến cho cậu béHarry Potterbình thường và bất hạnh, cậu khám phá ra một bí mật đã được che giấu suốt cả một thập kỉ. Cha mẹ cậu chính là phù thủy và cả hai đã bị lời nguyền của Chúa tể Hắc ám giết hại khi Harry mới chỉ là một đứa trẻ, và bằng cách nào đó, cậu đã giữ được mạng sống của mình. Thoát khỏi những người giám hộ Muggle không thể chịu đựng nổi để nhập học vào trường Hogwarts, một trường đào tạo phù thủy với những bóng ma và phép thuật, Harry tình cờ dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy gai góc khi cậu phát hiện ra một con chó ba đầu đang canh giữ một căn phòng trên tầng ba. Rồi Harry nghe nói đến một viên đá bị mất tích sở hữu những sức mạnh lạ kì, rất quí giá, vô cùng nguy hiểm, mà cũng có thể là mang cả hai đặc điểm trên.

Đang xem: Harry potter và hòn đá phù thủy j. k. rowling

– Choose -Harry Potter toàn tập- Tập 1: Harry Potter và Hòn đá phù thủy– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 01– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 02– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 03– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 04– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 05– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 06– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 07– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 08– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 09– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 10– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 11– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 12– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 13– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 14– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 15– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 16– Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 17 (End)- Tập 2: Harry Potter và Phòng chứa bí mật– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 01– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 02– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 03– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 04– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 05– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 06– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 07– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 08– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 09– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 10– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 11– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 12– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 13– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 14– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 15– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 16– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 17– Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 18 (End)- Tập 3: Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 01– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 02– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 03– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 04– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 05– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 06– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 07– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 08– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 09– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 10– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 11– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 12– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 13– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 14– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 15– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 16– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 17– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 18– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 19– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 20– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 21– Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 22 (End)- Tập 4: Harry Potter và Chiếc cốc lửa– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 01– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 02– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 03– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 04– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 05– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 06– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 07– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 08– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 09– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 10– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 11– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 12– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 13– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 14– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 15– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 16– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 17– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 18– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 19– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 20– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 21– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 22– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 23– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 24– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 25– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 26– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 27– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 28– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 29– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 30– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 31– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 32– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 33– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 34– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 35– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 36– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 36– Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 37 (End)- Tập 5: Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 01 –> 02– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 03 –> 04– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 05 –> 06– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 05 –> 06– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 07 –> 08– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 09 –> 10– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 11 –> 12– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 13 –> 14– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 15 –> 16– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 17 –> 18– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 19 –> 20– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 21 –> 22– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 23 –> 24– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 25 –> 26– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 27 –> 28– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 29 –> 30– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 31 –> 32– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 33 –> 34– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 35 –> 36– Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 37 –> 38 (End)- Tập 6: Harry Potter và Hoàng tử lai– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 01– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 02– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 03– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 04– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 05– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 06– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 07– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 08– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 09– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 10– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 11– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 12– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 13– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 14– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 15– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 16– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 17– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 18– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 19– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 20– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 21– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 22– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 23– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 24– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 25– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 26– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 27– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 28– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 29– Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 30 ( Hết )- Tập 7: Harry Potter và Bảo bối tử thần– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 01– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 02– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 03– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 04– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 05– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 06– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 07– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 08– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 09– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 10– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 11– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 12– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 13– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 14– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 15– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 16– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 17– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 18– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 19– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 21– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 22– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 23– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 24– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 25– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 26– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 27– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 28– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 30– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 31– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 32– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 33– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 34– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 34– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 35– Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 36- Pottermore – Ngoại truyện Harry Potter– 1. Đoàn quân Dumbledore tái hợp tại trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới– 2.

READ:  Tiểu Sử Nhà Thơ Hồ Xuân Hương, Top 10 Bài Thơ Hay Nhất Của Hồ Xuân Hương

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Tạm Vắng Tạm Trú Tạm Vắng Mới Nhất Năm 2021, Đơn Xin Tạm Trú

Xem thêm: Nhạc Sĩ Nguyễn Hải Phong Sinh Con Thứ Ba, Nguyễn Hải Phong (Nhạc Sĩ)

Gặp gỡ nhân vật mới trong tiểu thuyết Harry Potter – Celestina Warbeck– 3. Dolores Jane Umbridge– 4. Draco Malfoy– 5. Vernon & Petunia Dursley– 6. Yêu tinh Peeves

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Người nổi tiếng