Download Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác (Bản Chính), Download Mẫu Đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác

Một lá đơn xin chuyển công tác cần phải ghi rõ những thông tin cơ bản và cần thiết như: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Nơi sinh; Hộ khẩu thường trú; Chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác…kèm theo đó là lý do xin chuyển công tác.

Đang xem: Download mẫu đơn xin chuyển công tác

Đơn xin chuyển công tác là gì?

Đơn xin chuyển công tác là một loại đơn dành cho những ai đang có ý định và mong muốn được chuyển nơi làm việc, nơi công tác.

Loại đơn này không được sử dụng phổ biến ở các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ lẻ mà thường sử dụng nhiều ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện,…

Đặc biệt, công chức, viên chức, người lao động trong các ngành công an, bộ đội, giáo viên, sở, ban, ngành,… là những người sử dụng nhiều loại văn bản này.

*

Mẫu đơn chuyển công tác

Ý nghĩa của đơn xin chuyển công tác

Tùy vào nhu cầu, vị trí việc làm của người muốn chuyển công tác mà đơn xin chuyển công tác có ý nghĩa khác nhau:

– Nhân viên công ty muốn chuyển tới một bộ phận khác phù hợp với năng lực bản thân và có thể phát triển bản thân với công việc đó;

– Người lao động muốn chuyển tới làm việc tại chi nhánh ở quê để gần với gia đình;

– Giáo viên muốn chuyển tới dạy tại một trường khác trong huyện;

– Công an muốn chuyển tới làm việc tại một đơn vị khác trong tỉnh;

……

Nhờ có đơn xin chuyển công tác mà những người có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định có phê duyệt lời đề nghị này hay không.

Nội dung của đơn xin chuyển công tác

Trước hết như các loại đơn khác, các bạn cần phải có quốc hiệu, tiêu ngữ rõ ràng, điều này là bắt buộc có trong các mẫu đơn. Tiếp đến là tên của mẫu đơn, hay còn gọi là tiêu đề của mẫu đơn mà các bạn muốn viết. Các mẫu đơn trong dạng này thông thường đều có tên là “Đơn xin chuyển công tác, đơn xin chuyển đổi công tác, đơn xin chuyển đổi vị trí công tác hoặc là đơn xin chuyển vị trí công tác”.Trong đơn xin chuyển công tác cũng phải ghi rõ mình đã và đang công tác làm việc ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức mà có những lời kính gửi lên các người, cơ sở có thẩm quyền cao nhất, có quyền xét duyệt nguyện vọng xin chuyển đổi công tác của bạn.

READ:  Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Của Bị Đơn, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Của Địa Phương Cư Trú 2021

Các bạn nên khai báo đầy đủ các thông tin chi tiết cá nhân, để có thể đủ tin tưởng và thông tin chính xác cho cấp trên xem xét và đánh giá như: Họ và tên, năm sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, văn bằng chuyên môn, đơn vị và chức vụ đang công tác, thời gian bắt đầu vào công tác tại đơn vị đó.

Các bạn càng khai báo chi tiết thì sẽ làm cho bản đơn đầy đủ, chính xác và thuyết phục hơn. Và đặc biệt là không thể thiếu được nhiệm sở mà các bạn muốn chuyển đến.Cuối cùng là những lời hứa, lời cam đoan của các bạn sẽ thực hiện và chấp hành các quy định của tập thể, đoàn thể, cơ sở đó như thế nào, sẽ đảm bảo hoàn thành tốt và bàn giao lại những công việc hiện tại mà các bạn đang công tác và những lời xin cảm ơn chân thành.

Một số chú ý khi viết đơn xin chuyển đổi công tác

Cũng tương tự như đơn xin chuyển trường thì khi viết đơn xin chuyển công tác các bạn cần khai báo chính xác những thông tin về cá nhân, những gì đang thực hiện và thể hiện được rõ ràng mong muốn được chuyển đổi đơn vị công tác của mình để có thể tăng thêm mức độ thành công được xét duyệt nguyện vọng của mình.

Hãy dùng những ngôn từ chính xác, phù hợp với đơn vị, nơi mà các bạn đang công tác. Nên bày tỏ được đúng thái độ và mong muốn được chuyển đổi công tác của mình. Tránh lan man nói quá dài dòng và những điều không cần thiết.

Hãy trình bày mẫu đơn một cách có bố cụ rõ ràng, gọn gàng và đẹp mắt.

Mẫu Đơn xin chuyển công tác 2020 tất cả các ngành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): …………………….…………………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………

Nơi sinh (2): …………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (3):………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay (4): ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn (5):……………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay (6):………………………………………………………….

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): …………………………………..

Quá trình công tác của bản thân (8):

…………………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển công tác (9):

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến (10):……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)…………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin chuyển công tác của từng ngành

 Đơn xin chuyển công tác của viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gởi : – Giám đốc …………………………………………….– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng …………………….– Phòng Tổ chức – Hành chính– Lãnh đạo– Lãnh đạo

READ:  Hướng Dẫn Cách Làm Hoa Mẫu Đơn Bằng Vải Voan, Ghim Trên How To Make Accessories Flowers

Họ và tên:……………………………………………….Nam./Nữ…………….……Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………Nơi sinh: ……………………………………………………………………….……Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..……Văn bằng chuyên môn: ………………………………………………………………Chuyên môn đang công tác: …………………………………………………………Năm vào ngành: …………………Năm bổ nhiệm ngạch: …………….……….……Chức vụ, công việc đang làm: ………………………………………………….……Nhiệm sở xin chuyển đến: ……………………………………………………………1/……………………………………………………………………………2/……………………………………………………………………………Lý do thuyên chuyển: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của đơn vị và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.Trân trọng cảm ơn!

Ngày……tháng…..năm 20…..Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị…………………………………………….

Ký tên

Đơn xin chuyển công tác của giáo dục

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viênCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc——–o0o——–

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………

– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Lãnh đạo

Họ và tên:…………………………………………………………….Nam…………Nữ…………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn:……………………………………………………………………………………

Giáo viên môn:………………………………………………………………………………………………

Năm vào ngành:…………………………….. Năm bổ nhiệm ngạch:…………………………………

Chức vụ, công việc đang làm:……………………………………………………………………………

Nhiệm sở xin chuyển đến:…………………………………………………………………………………

1/………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: 1 Triệu Bằng Bao Nhiêu Nghìn Hay 100 Triệu? 1 Vạn Bằng Bao Nhiêu, Có Bao Nhiêu Số 0

2/………………………………………………………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:……………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày……. tháng…… năm 20……Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu đơn xin chuyển công tác ngành y tế

TCHC – Mẫu 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc

…….…, ngày … tháng… năm……..

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Kính gửi : – Ban Giám Hiệu;– Phòng Tổ chức – Hành chính;– Lãnh đạo………………………………………;– Lãnh đạo………………………………………

Tôi tên: ……………………………………………………………………Nam •; Nữ •Sinh ngày…….tháng……năm………..Nơi sinh:……………………………………..Số điện thoại cá nhân:…………………………………………………………………Đơn vị hiện đang công tác:……………………………………………………………Chức vụ hiện tại:………………………………………………………………………………………Trình độ:……………………………………………………………………………….Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính và lãnh đạo các đơn vị xem xét và chấp nhận cho tôi được chuyển đến công tác tại đơn vị mới là ………………………………………………………………………………Kể từ ngày…….tháng……..năm……………Lý do xin chuyển : ……………………………………………………………………Khả năng đảm bảo công việc trong thời gian xin chuyển công tác:…………………..…………………………………………………………………………………………Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng thời hạn.Trân trọng cảm ơn./.

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ Người làm đơnĐồng ý cho ông (bà)…………………………………được chuyển công tác kể từ ngày … tháng … năm…… Trưởng đơn vị………………………..

……………………………..Phê duyệt củaÝ KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN Ban Giám HiệuĐồng ý nhận ông (bà)…………………………………được nhận công tác kể từ ngày … tháng … năm……Trưởng đơn vị

Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

.……., ngày….. tháng……. năm…….

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: ………………………………….………………………………….………………………………….Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày……tháng…….năm……………; Giới tính:………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị, địa phương sơ tuyển, cử đi học:………………………………………………………….

Ngày vào Công an:………………………………………………………………………………………..Cấp bậc:…………….; Hệ số lương:………….. Chức vụ…………………………………..

READ:  100+ Mẫu Nhà Cấp 4 Đơn Giản Đẹp, Ấn Tượng, Được Nhiều Gia Chủ Thích Nhất 2021

Học viên lớp/chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………………..

Công an đơn vị, địa phương xin chuyển đến công tác:……………………………………….

Lý do xin chuyển vùng công tác (nêu rõ lý do, nếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc đối tượng thực hiện chính sách phải có xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền):

…………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển công tác ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc__________

ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁCKính gửi: – Trưởng đơn vị/bộ phận (nơi chuyển đi, chuyển đến)– Phòng Nhân sự và Công nghệTên tôi là :…………………………………………………………………………………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………..………………………..Hiện đang công tác tại :………………………………………………………………………………………………….Chức danh :………………………………………………………………………………………………………………….Trình độ chuyên môn : ………………………………………………………………………………………………….Quá trình công tác từ khi gia nhập Ngân hàng Liên Việt:………………………………………Đơn vị/bộ phận xin chuyển đến :……………………………………………………………………………………..Lý do xin điều chuyển :……………………………………………………………………………………………………

…………….., ngày……tháng…….năm 20…Người đề nghị(Ký, họ tên)

Ý kiến của Trưởng đơn vị nơi chuyển điÝ kiến của Trưởng đơn vị xin chuyển đến Phòng Nhân sự/ Phòng Tổng hợp

Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển công tác 2019:

(1) Người viết đơn cần xác định chính xác mình đang làm việc, đang công tác ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức để có lời kính gửi tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

Ví dụ lời kính gửi trong đơn xin chuyển công tác sang một trường khác trong huyện của một giáo viên tiểu học:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh A;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện B;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện C;

– Hiệu trưởng trường Tiểu học D;

– Hiệu trưởng trường Tiểu học E.

(2) Nơi sinh: Ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu.

(4) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Mục này người khai ghi rõ:

– Chuyên ngành đào tạo

– Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình – khá, yếu

– Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,…

(6) Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang công tác, làm việc (tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

(7) Ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: giáo viên, nhân viên, sĩ quan, trưởng phòng, đội trưởng đội cơ động,…

(8) Người lao động ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

– Ngày vào ngành

– Ngày về đơn vị công tác hiện nay

– Hệ số lương

– Mã ngạch

(9) Ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. Đây sẽ là căn cứ quyết định việc có được duyệt đơn hay không.

Xem thêm: Berita Han Ji Min Hari Ini, Berita Han Ji Min Terbaru Hari Ini

(11) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ đi kèm với đơn xin chuyển công tác

Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạchBản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn