Dòng điện trong chất bán dẫn | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Phát biểu nào dưới đây chính xác? Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

  A. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.

  B. Hạt tải điện trong đó có thể là electron và lỗ trống.

  C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất và các tác nhân ion hóa khác.

  D. Cả ba lí do trên.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Bán dẫn loại n là gì?

  A. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.

  B. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.

  C. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.

  D. Cả ba ý trên.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Bán dẫn loại P là gì?

  A. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.

  B. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.

  C. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.

  D. Cả ba ý trên.

Hướng dẫn giải

Câu 4:

Chất bán dẫn có những loại hạt tải điện nào?

READ:  Sơ đồ cấu trúc một bài văn nghị luận xã hội | Doanhnhan.edu.vn

  A. Electron

  B. Lỗ trống.

  C. Electron và lỗ trống

  D. Electron và ion

Hướng dẫn giải

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập