Động cơ không đồng bộ ba pha | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Chọn phát biểu đúng:  Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ:

A. Hoạt động được với các dòng điện ngược pha nhau.

B. Được cấu tạo bởi ba cuộn dây không đồng bộ nhau.

C. Rôto quay không đồng bộ với từ trường quay của stato.

D. Có cấu tạo của stato và rôto ngược với động cơ đồng bộ.

Hướng dẫn giải: Đáp án C.

Bài 2: 

Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ điện năng bằng 440W, hệ số công suất bằng 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ bằng 220V. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?

Hướng dẫn giải

(left{begin{matrix} P = 440W \ cos varphi = 0,8\ U = 220V \ I = ? end{matrix}right.)
(P = UIcos varphi)
(Rightarrow I = frac{P}{Ucos varphi })
(Rightarrow I = frac{440}{220.0,8} = 2,5A)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN có đáp án | Doanhnhan.edu.vn