Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Phân tích ưu – nhược điểm của hình thức kinh doanh hộ gia đình?

Hướng dẫn giải

 • Ưu điểm:

  • Áp dụng rộng rãi, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ gia đình.

  • Tận dụng được nguồn lao động trong gia đình.

  • Không cần phải có trình độ chuyên môn hóa, một người có thể làm được nhiều công việc.

  • Có thể thay đổi linh hoạt theo hoàn cảnh và thời vụ.

 • Nhược điểm:

  • Quy mô nhỏ, vốn ít.

  • Dễ bị tác động bởi yếu tố thị trường. 

Câu 2

Chị B chăn nuôi gia cầm và lợn thịt. Mỗi năm chị cho xuất chuồng 500kg lợn, 100kg gia cầm. Giá bán dao động trong khoảng 20 đến 25 ngàn đồng/1kg lợn và 30 đến 35 ngàn đồng/1kg gia cầm. Tính số tiền lời chị B thu được trong năm khi lợn 20 ngàn đồng/1kg, gà 30 ngàn đồng/1kg và chi phí chăn nuôi là 8 triệu đồng. 

Hướng dẫn giải

500 x 20.000 + 100 x 30.000- 8.000.000 = 5 triệu đồng.

Câu 3:

Anh T ở vùng trung du Bắc Bộ, anh trồng chè. Mỗi năm thu hoạch 2000kg chè các loại, anh thường bán 90% ra thị trường, 10% để lại chế biến gia công dùng cho gia đình. Biết rằng giá chè anh T bán ra thị trường là 20.000 đồng/1kg, tính số tiền anh T lời được sau khi bán chè, chi phí trồng chè là 17 triệu đồng.

Hướng dẫn giải

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc | Doanhnhan.edu.vn