Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 6 Sinh học 11

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được nguồn cung cấp Nitơ tự nhiên cho cây.
 • Nêu được đặc điểm của quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất và cố định Nitơ.
 • Nêu được đặc điểm của phân bón với năng suất cây trồng và môi trường.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ ở dạng khử NH4+
  • B.
   nitơ vô cơ trong các muối khoáng (có trong đất) và cây hấp thu được là nitơ khoáng (NH3 và NO3). 
  • C.
   nitơ vô cơ trong các muối khoáng, nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất), cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3). 
  • D.
   nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật và vi sinh vật)
  • A.
   Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật.
  • B.
   Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử.
  • C.
   Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3và NH4+
  • D.
   Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
  • A.
   quá trình cố định nitơ khí quyển. 
  • B.
   phân bón dưới dạng nitơ amon và nitrat. 
  • C.
   quá trình ôxi hoá nitơ không khí do nhiệt độ cao, áp suất cao.
  • D.
   quá trình phân giải prôtêin của các vi sinh vật đất.
READ:  Thị trường và sơ đổ chu chuyển kinh tế | Doanhnhan.edu.vn

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 31 SGK Sinh 11

Bài tập 2 trang 31 SGK Sinh 11

Bài tập 3 trang 31 SGK Sinh 11

Bài tập 5 trang 18 SBT Sinh học 11

Bài tập 6 trang 18 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 18 SBT Sinh học 11

Bài tập 2 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 1 trang 27 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 27 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 87 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 6 Chương 1 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón ở bài tiếp theo nhé!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập