Dinh dưỡng nitơ ở thực vật | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 5 Sinh học 11

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được vai trò sinh lí của nguyên tố Nitơ.
 • Nêu được đặc điểm của quá trình đồng hóa Nitơ ở thực vật.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
  • B.
   tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. 
  • C.
   duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục. 
  • D.
   thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim.
  • A.
   NH4+ và NO3
  • B.
   NO2, NH4+ và NO3
  • C.
   N2, NO2, NH4+ và NO3
  • D.
   NH3, NH4+ và NO3
  • A.
   chỉ trong mô rễ.
  • B.
   trong mô rễ, lá, và thân.
  • C.
   chỉ trong mô thân.
  • D.
   trong mô rễ và mô lá.

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 5 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

READ:  Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư | Doanhnhan.edu.vn

Bài tập 1 trang 27 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 27 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 27 SGK Sinh học 11

Bài tập 15 trang 20 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 24 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 5 Chương 1 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) bài tiếp theo nhé!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập