Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1.

Kể các loại mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

Bài 2.

Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển bệnh?

Hướng dẫn giải

Bài 3.

Làm thế nào để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi?

Hướng dẫn giải

  • Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt vật nuôi khoẻ mạnh sẽ nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên.

  • Tiêm vắc xin giúp vật nuôi hình thành khả năng miễn dịch tiếp thu.

Bài 4.

a) Trường hợp nào bệnh phát triển thành dịch lớn?

b) Làm thế nào phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh cho vật nuôi?

Hướng dẫn giải

a.

  • Có các mầm bệnh

  • Môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mầm bệnh.

  • Vật nuôi không được chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ, không được tiêm phòng dịch, khả năng miễn dịch yếu.

b. 

  • Phát hiện sớm, báo cáo kịp thời cho cán bộ thú y và chính quyền.

  • Không đưa gia cầm và sản phẩm gia cầm ra, vào vùng có dịch.

  • Tiêu huỷ gia cầm chết, mắc bệnh và tất cả gia cầm còn khoẻ trong phạm vi thôn, ấp, bản có dịch.

  • Tiêm phòng bao vây xung quanh vùng có ổ dịch trong phạm vi 5km.

READ:  Bài tập It is / was not until...that... có đáp án Tiếng Anh 10 | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập