Điện năng và công suất điện | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động?
A. Bóng đèn dây tóc. 

B. Quạt điện. 

C. Acquy đang được nạp điện. 

D. Ấm điện. 

Hướng dẫn giải

Bài 2:

Công suất của nguồn điện được xác định bằng
A. lượng điện tích mà nguồn điện sản ra trong một giây.
B. lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây. 
C. công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây. 
D. công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện. 

Hướng dẫn giải

Công suất của nguồn điện được xác định bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây. 

Bài 3:

Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi có dòng điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1h. Biết hiệu điện thế hai đầu dây dẫn là 6V.

Hướng dẫn giải:

Bài 4:

Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15p và tính công suất của nguồn điện khị đó. 

READ:  Quang hợp và năng suất cây trồng | Doanhnhan.edu.vn

Hướng dẫn giải:

  • Công của nguồn điện là: ({A_{ng}} = 12.0,8.15.60 = 8640J = 8,64kJ.)

  • Công suất của nguồn điện này khi đó là: ({P_{ng}} = 12.0,8 = 9,6{rm{ }}W.)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập