Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 9 năm học 2018-2019 | Doanhnhan.edu.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

A. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai không đồng tính:

A. P: Bb x bb.                   B. P: BB x BB.                C.P: BB x bb.                 D. P: bb x bb.

Câu 2: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, kiểu gen nào dưới đây sẽ biểu hiện kiểu hình trung gian là:

A. Aa.                             B. Aa và aa.                         C. Aa và AA.                  D. AA, Aa và aa.

Câu 3: Kết thúc lần phân bào I của giảm phân, bộ NST có trong mổi tế bào con là:

A. Bộ đơn bội ở trạng thái đơn.                           B. Bộ đơn bội ở trạng thái kép.

C. Bộ lưỡng bội ở trạng thái đơn.                    D. Bộ lưỡng bội ở trạng thái kép.

Câu 4: Một đoạn mạch đơn của phân tử AND có trình tự các nuclêôtit là: ATGXGTXXA thì đoạn mạch bổ sung với nó có thứ tự:

A. TTAGXXATT.                                     B. TAXGXAGGT.       

C. AATXGAXXT.                                     D. AATTGXTXG.

Câu 5: Ở chuột đuôi cong trội hoàn toàn so với đuôi thẳng:

Cho lai chuột đuôi cong với chuôt đuôi thẳng F1 thu được:

A. Toàn đuôi cong                                   B. Toàn đuôi thẳng

C. 3 đuôi cong: 1đuôi thẳng                    D. 1đuôi cong: 1 đuôi thẳng

Câu 6: Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể là gì ?

A. Tế bào củ mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng (Với số lượng và hình thái xác định).

READ:  Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp | Doanhnhan.edu.vn

B. Bộ NST đặc trưng được di trì ổn định qua các thế hệ .

C. NST biến đổi qua các kỳ của quá trình phân bào .

D. Cả a và b .

Câu 7: Phép lai phân tích dùng để :

A. Xác định KG lăn                              B. Xác định KG trội

C. Xác đinh KG bố                               D. Xác định KG mẹ

Câu 8: Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh trên diện rộng xắp xỉ là 1:1

A. Do số giao tử đực bằng số giao tử cái

B. Do 2 loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương

C. Do số con trai bằng số con gái

D. Do xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực ( mang NST X và NST Y) là tương đương.

Câu 9: Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân, những trường hợp nào sau đây là đúng?                               A. A + G = T + X                                 B. A + T + G = A + T + X                                                                                                                    C. A = T ; G = X                                  D. Cả a, b,c đều đúng

Câu 10: Hãy chọn từ điền vào chỗ trống cho phù hợp. 

            ARN được tổng  hợp dựa trên …………………………………. là một mạch của gen và diễn ra theo ……………………………………. . Do đó , trình tự các …………………………….. trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN .

B. Tự luận(7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày nội dung của phương pháp nghiên cứu di truyền của Menden.

Câu 2: (1 điểm) Thế nào là di tryền liên kết ?

Câu 3: (1 điểm) Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau

READ:  Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) | Doanhnhan.edu.vn

            – A – U – G – X – X – G – A – U – G –

   Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên?

Câu 4: (1,5 điểm) Ở chuột tính trạng lông nâu là trội  hoàn toàn so với tính trạng lông đen. Khi cho chuột lông nâu thuần chủng lai với chuột lông đen thuần chủng thu được F1.

Hãy biện luận và lập sơ đồ lai từ P đến F1?

Câu 5: (2 điểm) Môt gen có chiều dài là 5100A trong đó só nu loại A chiếm tỉ lệ 30%

a. Tìm có Nu mỗi loại của phân tử ADN trên

b. Tình số aa mà phân tử ADN trên tổng hợp được  

ĐÁP ÁN:

A. Trắc nghiệm(3đ) Mỗi câu đúng 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

A

A

B

B

A

D

B

D

D

B. Tự luận(7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Nội dung hương pháp nghiên cứu của Menden:

– Tiến hành lai các cặp bố mẹ thuần trủng về một hoặc một số cặp tính trạng nào đó, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.(1 điểm)

– Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được. từ đó rút ra quy luật (0,5 điểm)

Câu 2: (1 điểm) Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen trên một NST, cùng phân li trong quá trình phân bào.

Câu 3: (1 điểm)

READ:  Tạo ảnh động đơn giản | Doanhnhan.edu.vn

           – A – U – G – X – X – G – A – U – G –    ARN

           – T – A – X – G – G – X – T  – A – X –    Mạch khuôn.

Câu 4: (1,5 điểm)

Tính trạng lông nâu là trội  có kiểu gen AA (0,25 điểm)

Tính trạng lông đen là lặn có kiểu gen aa (0,25 điểm)

Sơ đồ lai

     (0,25 điểm)

 F1 100% lông nâu có kiểu gen Aa (0,25 điểm)

Câu 5: (2 điểm)

a. Số nu của mội loaị

– Tổng số nu của gen là

                    5100 x 2/3,4 = 3000Nu (0,5 điểm)

– Số lượng từng loại Nu là

                    A= T = 3000x 30% / 100%= 900 Nu (0,25 điểm)

                    G= X = 3000 / 2 –  900 = 600 Nu (0,25 điểm)

b. – Số aa mà phân tử ADN trên tổng hợp được (0,25 điểm)

Tổng hợp aa trên 1 mạch (0,25 điểm)

Cứ 3 nu tổng hợp được 1aa (0,25 điểm)

-> số aa tổng hợp được là:

                          3000 / 2 x 3  = 500 aa (0,25 điểm)

{– xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về –}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 9 năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập