Đề trắc nghiệm HK2 môn Công Nghệ 11 trường THPT Thạnh Mỹ Tây năm 2019 | Doanhnhan.edu.vn

Tr­ường THPT Thạnh Mỹ Tây          Kiểm tra 45 phút Học kì 2 – Năm học 2018-2019

       Tổ Lý – KTCN                                         Môn: Công nghệ 11

 

Họ tên học sinh: …………………………………………………………………………………. 

Lớp:…………….

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Đâu không phải là chi tiết của động cơ Điêzen:

       A. Buji                               B. Trục khuỷu                C. Vòi phun                    D. Thân máy.

 Câu 2. Van an toàn trong hệ thống bôi trơn tuần hoàn cưỡng bức được mắc:

A. Song song với bơm dầu.                       B. Song song với két làm mát.

       C. Song song với van khống chế.               D. Song song với bầu lọc.

 Câu 3. Epoxi là

       A. Vật liệu vô cơ               B. Nhựa nhiệt dẻo         C. Vật liệu compozit      D. nhựa nhiệt cứng

 Câu 4. Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của pittông?

       A. Phần thân.                     B. Phần đỉnh.                 C. Phần bên ngoài.         D. Phần đầu.

 Câu 5. Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, pittông lên xuống tổng cộng:

       A. 3 lần                 B. 4 lần                           C. 2 lần.                          D. 1 lần

 Câu 6. Mặt sau của dao tiện là :

       A. Mặt tiếp xúc với phôi,                                         B. Mặt phẳng tì của dao.

       C. Đối diện với bề mặt gia công của phôi.               D. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao.

 Câu 7. Hoà khí ở động cơ xăng không tự cháy được do :

       A. Áp suất và nhiệt độ cao                                       B. Tỉ số nén cao              C. Thể tích công tác lớn D. Tỉ số nén thấp

 Câu 8. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng là: ( loại dùng bộ chế hoà khí)

       A. Bầu lọc dầu                  B. Bầu lọc khí.               C. Bơm xăng                  D. Bộ chế hoà khí

 Câu 9. Chi tiết nào không thuộc cơ cấu trục khuỷu -thanh truyền:

       A. Pittông                          B. Nắp xilanh                 C. Xilanh.                       D. Xupap

 Câu 10. Đâu không phải là chi tiết của hệ thống đánh lửa?

READ:  Tôi yêu em - Pu-Skin | Doanhnhan.edu.vn

       A. Tụ điện CT                    B. Ma-nhê-tô                  C. Máy biến áp đánh lửa    D. Thanh kéo

 Câu 11. Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, trục khuỷu quay:

       A. 3600                                        B. 5400                                    C. 7200                                     D. 180

 Câu 12. Nhớt đi tắt đến mạch dầu chính trong hệ thống bôi trơn là do:

       A. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt cao.                           B. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt cao.

       C. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt thấp.                          D. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt thấp.

 Câu 13. Chi tiết nào không phải là của hệ thống bôi trơn :

       A. Bầu lọc dầu.                 B. Quạt gió                    C. Van an toàn               D. Bơm dầu

 Câu 14. Đâu không phải là chi tiết của động cơ xăng:

       A. Pittông.                         B. Xupap                        C. Bơm cao áp.               D. Thanh truyền

 Câu 15. Thể tích công tác là gì:

       A. Thể tích không gian trong xilanh được giới hạn giữa 2 điểm chết.

       B. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông khi pittông ở điểm chết trên.

       C. Thể tích lớn nhất có thể có của xilanh.

       D. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông ở điểm chết dưới

 Câu 16. Chi tiết quan trọng nhất của hệ thống nhiên liệu trong động cơ Điêzen là :

       A. Bầu lọc tinh.                 B. Bơm cao áp               C. Bơm chuyển nhiên liệu D. Vòi phun

 Câu 17.  Thứ tự làm việc của các kì trong chu trình làm việc của động cơ 4 kì là:

       A. Nạp, cháy-dãn nở, nén, thải.               B. Nén, nạp, cháy-dãn nở, thải.

       C. Nạp, nén, cháy-dãn nở, thải.                        D. Nén, thải, nạp, cháy-dãn nở.    

 Câu 18. Ở động cơ xăng 2 kỳ, khi cửa nạp mở thì hỗn hợp nhiên liệu sẽ được nạp vào trong:

       A. Nắp xilanh.                   B. Xilanh.                       C. Buồng đốt.                 D. Cacte.

 Câu 19. Chuyển động tịnh tiến của pittông được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

       A. Nén.        B. Nạp.                           C. Cháy-dãn nở.             D. Thải.

 Câu 20. Góc sắc của dao tiện tạo bởi :

       A. Mặt trước của dao với mặt phẳng song song với mặt đáy.

       B. Mặt sau của dao với mặt phẳng song song với mặt đáy.

       C. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao.

       D. Mặt trước và mặt sau của dao.

 Câu 21. Mặt trước của dao tiện là mặt :

       A. Đối diện với bề mặt đã gia công của phôi           B. Đối diện với bề mặt đang gia công của phoi

       C. Tiếp xúc với phoi                                                 D. Tiếp xúc với phôi

READ:  Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê | Doanhnhan.edu.vn

 Câu 22. Khi áp suất trong mạch dầu của hệ thống bôi trơn cưỡng bức vượt quá trị số cho phép thì van nào sẽ hoạt động.

       A. Van khống chế lượng dầu qua két.                     B. Van an toàn.

       C. Van hằng nhiệt.                                                   D. Không có van nào.

 Câu 23. Tính chất đặc trưng về cơ học của vật liệu chế tạo cơ khí là :

       A. Độ dẻo ,độ cứng           B. Độ cứng ,độ bền                                               C. Độ cứng , độ bền ,độ dẻo      D. Độ dẻo, độ bền

 Câu 24. Trong một chu trình làm việc của động cơ 2 kì, trục khuỷu quay:

       A. 1 vòng              B. 3 vòng                       C. 2 vòng.                       D. 4 vòng

 Câu 25. Trong một chu trình làm việc của động cơ 4 kì, trục cam quay:

       A. ½ vòng.           B. 2 vòng                       C. ¼ vòng                       D. 1 vòng

 Câu 26.  Tỉ số nén của động cơ là tỉ số:

       A. Giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy. B. Giữa thể tích công tác và thể tích toàn phần

       C. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần. D. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác.

 Câu 27. Câu nào không phải là nhiệm vụ của cơ cấu phối khí:

       A. Đóng mở cửa khí đúng lúc.               B. Nạp đầy nhiên liệu vào xilanh

       C. Nén nhiên liệu trong xilanh.                  D. Thải sạch khí thải ra ngoài.

 Câu 28. Trong một chu trình làm việc của động cơ 2 kì, pittông thực hiện mấy hành trình:

       A. 3            B. 2                          C. 4                                 D. 1

 Câu 29. ĐCĐT là ĐC biến đổi

       A.  Nhiệt năng thành điện năng  xảy ra bên ngoài  ĐC

       B. Nhiệt năng thành cơ năng xảy ra bên ngoài  ĐC

       C. Nhiệt năng thành cơ năng xảy ra bên trong  ĐC

       D. Nhiệt năng thành  điện năng  xảy ra bên ngoài  ĐC

 Câu 30. Chuyển động tiến dao phối hợp để gia công các bề mặt :

       A. Các mặt côn và mặt định hình                             B. Trụ

       C. Các loại ren                                        D. Các bề mặt đầu 

 Câu 31. Chi tiêt nào không thuộc cơ cấu phối khí:

       A. Con đội.           B. Buji                            C. Đũa đẩy                     D. Trục cam

 Câu 32. Xécmăng là 1 chi tiết của :

       A. Cơ cấu trục khuỷu- thanh truyền.                       B. Hệ thống bôi trơn.

READ:  Ôn tập Vật Lý 11 Chương 1 Điện Tích & Điện trường | Doanhnhan.edu.vn

       C. Hệ thống làm mát.                                               D. Cơ cấu phân phối khí.

 Câu 33. Hệ thống đánh lửa có ở loại động cơ nào

       A. Động cơ xăng.              B. Động cơ điêzen.        C. Động cơ 4 kỳ.            D. Động cơ 2 kỳ.

 Câu 34. Để tăng tốc độ làm mát nước trong HTLM bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

       A. Quạt gió.                       B. Két nước.                  C. Van hằng nhiệt.         D. Bơm nước.

 Câu 35. Quy trình đúc gồm có:

       A. 6 bước                          B. 5 bước                       C. 3 bước                        D. 4 bước

 Câu 36. Chọn câu đúng nhất: Hàn là:

       A. Làm biến dạng vật liệu               B. Ghép kim loại với nhau

       C. Làm kim loại nóng chảy.                  D. Rót kim loại lỏng vào khuôn

 Câu 37. Loại hệ thống khởi động nào không có :

       A. Khởi động bằng tay.                     B. Khởi động bằng sức nước.

       C. Khởi động bằng động cơ điện.            D. Khởi động bằng động cơ phụ.

 Câu 38. Khi gia công áp lực thì khối lượng và thành phần vật liệu:

       A. Thay đổi liên tục.          B. Không thay đổi         C. Giảm xuống               D. Tăng lên

 Câu 39. Chi tiết nào không có ở động cơ 2 kì:

       A. Trục khuỷu.               B. Xilanh                   C. Xupap                        D. Pittông

 Câu 40. Chi tiết nào không phải là của hệ thống làm mát :

            A. Bơm nước. B. Két nước    C. Van hằng nhiệt       D. Van khống chế dầu 

ĐÁP ÁN  

       01. A; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. C; 07. D; 08. D; 09. A; 10. D; 11. C; 12. B; 13. B; 14. C; 15. A;

       16. B; 17. C; 18. D; 19. C; 20. D; 21. C; 22. B; 23. C; 24. A; 25. D; 26. A; 27. C; 28. B; 29. C; 30. A;

       31. B; 32. A; 33. A; 34. A; 35. D; 36. B; 37. B; 38. B; 39. C; 40. D;

{– xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về –}

 

Thi trắc nghiệm trực tuyến Công Nghệ lớp 11. 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề trắc nghiệm HK2 môn Công Nghệ 11 trường THPT Thạnh Mỹ Tây năm 2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh  ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập