Đề kiểm tra Hóa 8 Chương 5 Hiđro | Doanhnhan.edu.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG HIĐRO – NƯỚC – HÓA 8

I, TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 2 điểm )

Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : 

Câu 1 : Tính chất vật lí hiđro là gì ?

A. Hiđro là chất khí không màu , không mùi , không vị , tan nhiều trong nước .

B. Hiđro là chất khí không màu , không mùi , không vị , nặng nhất trong các khí .

C. Hiđro là chất khí không màu , không mùi , không vị , tan rất ít trong nước , nhẹ nhất trong các khí .

Câu 2 : Tính chất hóa học hiđro là gì ?

A. Hiđro tác dụng với đơn chất .

B. Hiđro tác dụng với hợp chất .

C. Hiđro có tính khử .

Câu 3 : Chúng ta có thể điều chế khí Hiđro từ các chất gì ?

A. Một số kim loại tác dụng với axit .

B. Điện phân nước .

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu 4 : Phản ứng thế là gì ?

A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học .

B. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất .

C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất .

II, TỰ LUẬN ( 8 điểm )

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết nó thuộc loại phản ứng nào?

READ:  Giải bài toán trên máy tính | Doanhnhan.edu.vn

a. Mg + O2 →  MgO

b. Zn + H2SO4 (loãng) →  ZnSO4

c. Al + HCl →  AlCl3  +  H2

d. 2KClO3  2KCl  + 3O2

Câu 2: Hãy so sánh cách thu khí Oxi và Hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí

Câu 3: Khử 48 gam Đồng (II) oxit bằng khí Hiđro

a. Viết phương trình phản ứng

b. Tính số gam Đồng thu được

c. Tính thể tích khí Hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng

d. Tính khối lượng nước thu được

Câu 4: Cho 22,4 gam Sắt tác dụng với dung dịch chứa 24,5 gam axit sunfuric.

a. Sau phản ứng, chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam

b. Tính thể tích khí Hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương Hiđro – nước có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

— MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)–

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập