Đề kiểm tra 15 phút chương 2 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 | Doanhnhan.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NA RÌ

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG II NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIN HOC 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(20 câu trắc nghiệm)

Họ, tên: ………………………………………………………………..

Lớp : …………………………………………………………………….

Câu 1: Bản ghi của Table chứa những gì?

A. Chứa tên trường                                             B. Chứa các giá trị của cột

C. Tất cả đều sai                                                 D. Chứa tên cột

Câu 2: Hệ quản trị CSDL là:

A. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL

B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL

C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL

D. Phần mềm dùng tạo lập CSDL

Câu 3: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta chọn:

A. Edit (rightarrow) Primary key                                    B. Table (rightarrow) Primary key

C. View (rightarrow) Primary key                                    D. Insert (rightarrow) Primary key

Câu 4: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu ta lựa chọn :

A. Table                         B. Form                         C. Query                         D. Report

Câu 5: Để tạo một tập tin  cơ sở dữ liệu (CSDL)  mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải:

READ:  Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành | Doanhnhan.edu.vn

A. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New

B. Vào File chọn New

C. Kích vào biểu  tượng New

D. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase đặt tên file và chọn Create.

Câu 6: Tập tin trong Access chứa những gì:

A. Chứa các bảng, nơi chứa dữ liệu của đối tượng cần quản lý

B. Chứa hệ phần mềm  khai thác dữ liệu

C. Chứa các công cụ chính của Access như: table, query, form, report…

D. Câu a và b

Câu 7: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường:

A. Không phân biệt chữ hoa hay thường        B. Tùy theo trường hợp

C. Bắt buộc phải viết thường                             D. Bắt buộc phải viết hoa

Câu 8: Tập tin trong Access đươc gọi là:

A. Tập tin dữ liệu                                              B. Tập tin truy cập dữ liệu

C. Tập tin cơ sở dữ liệu                                  D. Bảng

Câu 9: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

A. Nhập, sửa xóa dữ liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của  CSDL

C. Câu B và A

D. Cập nhật dữ liệu

Câu 10: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL

READ:  Sinh học 8 Bài 7: Bộ xương | Doanhnhan.edu.vn

A. Người dùng cuối                                             B. Người  lập trình ứng dụng

C. Người QTCSDL                                              D. Cả ba người trên

 

{– xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về –}

Trên đây chỉ trích dẫn một số câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 12 chương 2 của trường THPT Na RìĐể xem được trọn vẹn đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: Bộ 4 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập