Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 4+5 năm 2016-2017 | Doanhnhan.edu.vn

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Trường THPT Thuận An

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 HỌC KỲ II

MÔN VẬT LÍ 12CB

CHƯƠNG 4+5

Câu 1: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000πt) (A). Tần số dao động của mạch là

A. 2000π Hz.                      B. 1000π Hz.                 C. 2000Hz.                     D. 1000 Hz.

Câu 2: Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau

A. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy

C. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen .

Câu 3: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y-âng. Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 ± 1,54 (mm); khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Kết quả bước sóng bằng

A. 0,600 ± 0,038 (mm).                                             B. 0,540 ± 0,038 (mm).    

C. 0,540 ± 0,034 (mm).                                             D. 0,600 ± 0,034 (mm).

Câu 4: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi

A. (T = frac{{2pi }}{{sqrt {LC} }}.)                         B. (T = 2pi sqrt {frac{L}{C}} .)                 

C. (T = 2pi sqrt {frac{C}{L}} .)                      D. (T = 2pi sqrt {LC} .)

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.                       

B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.

C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.    

D. Tia tử ngoại có không khả năng đâm xuyên.

READ:  Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng | Doanhnhan.edu.vn

Câu 6: Chọn câu đúng.

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.

B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.               

D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 7: Mặt nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, đến khe Y-âng hai khe hẹp cách nhau 0,5mm. Mặt phẳng chứa hai khe cách màn một khoảng 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13mm. Số  vân sáng và vân tối quan sát được là:

A. 12 sáng, 13 tối.             B. 13 sáng, 14 tối.         C. 11 sáng, 12 tối.         D. 10 sáng, 11 tối.

Câu 8: Để hai sóng cùng tần số truyền theo một chiều giao thoa được với nhau, thì chúng phải có

A. cùng biên độ và cùng pha.                                       

B. hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

D. cùng biên độ và ngược pha.

Câu 9: Trên các ván dầu nỗi trên mặt nước có màu sắc sặc sở như cầu vồng, đó là kết quả của

A. hiện tượng tán sắc.                                              B. hiện tượng giao thoa. 

C. hiện tượng nhiễu xạ.                                            D. hiện tượng phản xạ.

Câu 10: Một lăng kính có góc chiết quang A = 8°. Chiếu một tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính với góc tới nhỏ. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,52 và đối với ánh sáng tím là 1,56. Góc hợp bởi tia ló màu đỏ và màu tím là :

A. 3,24°                               B. 6,24°                           C. 0,24°                           D. 0,32°

Câu 11- Câu 30: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 1, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Vật lý lớp 12 chương 4+5).

 


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Trường THPT Thuận An

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 HỌC KỲ II

MÔN VẬT LÍ 12CB

CHƯƠNG 4+5

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe S1, S2 cách nhau 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 300 cm. Nguồn sáng phát ra 2 ánh sáng đơn sắc: màu tím có λ1 = 400nm và màu vàng có λ2 = 0,6μm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở vân trung tâm có giá trị:

READ:  Lịch sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông | Doanhnhan.edu.vn

A. 4,8 mm.                          B. 1,2 mm.                     C. 3,6 mm.                      D. 2,4 mm.

Câu 2: Điện trường xoáy không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Không tách rời từ trường với điện từ trường.        

B. Các đường sức không khép kín.

C. Khi lan truyền vec tơ cường độ điện trường  luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ .   

D. Làm phát sinh từ trường biến thiên.

Câu 3: Cường độ dòng điện trong ống Cu-lít-giơ là 0,64 mA.  Số điện tử đập vào đối Katốt trong 1 phút là:

A. 24.1016.                           B. 16.1015.                      C. 24.1014.                      D. 24.1017.

Câu 4: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. với cùng biên độ.                                                  B. với cùng tần số.            

C. luôn ngược pha nhau.                                            D. luôn cùng pha nhau.

Câu 5: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là

A. được quang điện.          B. Tác dụng quang học.      C. Tác dụng nhiệt.            D. Tác dụng hoá.

Câu 6 – Câu 25: Để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2, các em có thể tải về hoặc xem Online (Kiểm tra 1 tiết Vật lý lớp 12 chương 4+5).

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

B. Trường xoáy là trường có đường sức khép kín.

C. Từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

READ:  Tin học 10 Bài 20: Mạng máy tính | Doanhnhan.edu.vn

D. Trường xoáy là trường có đường sức không khép kín.

Câu 27:  Một đèn phát ra bức xạ có tần số f = 1014 Hz. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

A. Vùng hồng ngoại.                                                  B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia X.                                                                   D. Vùng tử ngoại.

Câu 28: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là

A. 3 m                                  B. 60m                            C. 6 m                             D. 30 m

Câu 29: Chọn phát biểu sai?

A. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím được phát ra từ nguồn có nhiệt độ rất cao.

B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.                   

C. Tia tử ngoại phát hiện các vết nứt trong kỹ thuật chế tạo máy.

D. Tia tử ngoại dùng để diệt vi khuẩn, chữa bệnh còi xương.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

C. Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ

D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.

 

Đáp án các đề:

Câu

Đề Số 1

Đề số 2

1

D

D

2

D

B

3

A

A

4

D

B

5

D

C

6

A

A

7

B

B

8

B

B

9

B

B

10

D

D

11

B

D

12

C

D

13

D

A

14

B

D

15

C

D

16

C

B

17

A

C

18

A

D

19

C

B

20

B

C

21

D

C

22

A

A

23

D

A

24

A

C

25

C

B

26

D

D

27

B

A

28

A

D

29

B

A

30

C

C

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1 và đề số 2 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 Chương 4+5. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

MOD Vật lý HỌC247 (tổng hợp)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập