Đề cương ôn tập HK2 môn GDCD 11 | Doanhnhan.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 MÔN GDCD 11 NĂM HỌC 2017-2018

TRẮC NGHIỆM TỪ BÀI 8 ĐẾN BÀI 16 (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI 9. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Câu 1: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?

A. 3                             B. 4                             C. 5                             D. 6       

Câu 2: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây?

A.Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN                      B.Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, tư sản, XHCN

C.Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN      D.Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, phong kiến, XHCN

Câu 3: Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?  

A. Chiếm hữu nô lệ.             B. Phong kiến                                   C. Tư bản.                  D. XHCN.

Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kì giữa xã hội CSNT.                                                      B. Thời kì đầu CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.                                         D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 5: Nhà nước xuất hiện do đâu?

A.Do ý muốn chủ quan của con người.               B. Do ý chí của giai cấp thống trị.

C. Là một tất yếu khách quan.                                                   D. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.

READ:  Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) | Doanhnhan.edu.vn

Câu 6: Bản chất của nhà nước là gì?

A. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.                   B. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.

C. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.                         D. Mang bản chất của giai cấp thống trị.

Câu 7: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?

A. Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác

B. Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác

C. Cả A,B đúng                                                                             D. cả a, b sai

Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân.                                                                  B.Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thứC.                   D. Tất cả cá giai cấp trong xã hội.

Câu 9: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động

B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân

C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

READ:  Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn | Doanhnhan.edu.vn

D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 10: Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

A. Phục vụ lợi ích của nhân dân                           B. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước

C. Thể hiện ý chí của nhân dân                             D. Do nhân dân xây dựng nên

{– xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về –}

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Đề cương ôn tập HK2 môn GDCD 11 – Trắc nghiệm có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập