【7/2021】Top #10 Đặt Tên Album Ảnh Hay Cho Con, Đặt Tên Album Ảnh Trên Facebook Hay

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau:

Tạo album trống: Chọn Tệp > Album mới hoặc định vị con trỏ trên thanh bên cạnh Album của tôi và bấm vào nút Thêm

*

, sau đó chọn Album.

Đang xem: đặt tên album ảnh hay cho con

Tạo album mới từ một nhóm các ảnh: Chọn ảnh bạn muốn đưa vào album mới, sau đó chọn Tệp > Album mới với lựa chọn hoặc giữ Control khi bấm vào một trong các ảnh được chọn và chọn Thêm vào > Album mới.

Nhập tên cho album mới của bạn trên thanh bên và nhấn Return.

Mẹo: Để đặt ảnh chính của album—ảnh đại diện cho album trong cửa sổ Ảnh—hãy bấm hai lần vào album để mở album đó, chọn ảnh, sau đó chọn Hình ảnh > Đặt làm ảnh chính.

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac, hãy chọn ảnh bạn muốn thêm.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Kéo ảnh được chọn vào album trên thanh bên hoặc giữ Control khi bấm vào ảnh được chọn và chọn Thêm vào > <tên album>.

Giữ Control khi bấm vào ảnh được chọn và chọn Thêm vào > <tên album>.

Kéo hình thu nhỏ trong chỉ báo lựa chọn ở đầu cửa sổ vào album trên thanh bên.

*

Mẹo: Để thêm ảnh vào một album hiện có từ một thư mục trong Finder, hãy kéo thư mục vào album trên thanh bên. Nếu bạn đã chọn tùy chọn “Sao chép các mục vào thư viện Ảnh” trong tùy chọn Ảnh thì các ảnh sẽ được thêm vào thư viện Ảnh của bạn. Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ, bạn có thể xóa ảnh khỏi thư mục trên Finder.

READ:  Những Tên Con Trai Tiếng Anh Cho Con Trai Được Nhiều Người Yêu Thích Nhất

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn, hãy bấm hai lần vào album để mở album đó.

Xem thêm: Mẹo Học Nhanh Bảng Cửu Chương, Bảng Cửu Chương 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Sắp xếp ảnh theo ngày: Chọn Xem > Sắp xếp, sau đó chọn Tiếp tục sắp xếp theo cũ nhất trước hoặc Tiếp tục sắp xếp theo mới nhất trước.

Sắp xếp lại ảnh thủ công: Kéo các ảnh theo thứ tự bạn muốn.

Sắp xếp ảnh theo tiêu đề theo thứ tự chữ cái: Chọn Xem > Sắp xếp, sau đó chọn Tiếp tục Sắp xếp theo Tiêu đề.

Xóa ảnh khỏi một album: Chọn ảnh, sau đó nhấn Delete hoặc chọn Hình ảnh > Xóa <số> Ảnh khỏi Album.

Các ảnh chỉ bị xóa khỏi album này, không bị xóa khỏi các album khác trong thư viện ảnh của bạn. Nếu bạn vô tình xóa ảnh khỏi một album, chọn Sửa > Hoàn tác để khôi phục ảnh.

Ghi chú: Bạn không thể xóa ảnh khỏi Album thông minh hoặc các album được tạo cho bạn, như Video hoặc Chụp liên tục. Các ảnh được thêm tự động vào các album này theo tiêu chí tìm kiếm của album. Bạn có thể xóa các ảnh đã chọn khỏi toàn bộ thư viện và Ảnh iCloud bằng cách nhấn Command-Delete.

Sắp xếp lại các album

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac, hãy bấm vào Album của tôi trên thanh bên.

READ:  Con Gái Tên Trang Thường Như Thế Nào, Ý Nghĩa Của Tên Trang Là Gì

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Đổi tên album: Giữ Control khi bấm vào album, chọn Đổi tên album, sau đó nhập tên cho album.

Hợp nhất các album: Kéo album vào một album khác.

Sắp xếp album theo ngày: Chọn Xem > Sắp xếp, sau đó chọn Theo cũ nhất trước hoặc Theo mới nhất trước.

Sắp xếp lại các album theo cách thủ công: Kéo các album theo thứ tự bạn muốn.

Xem thêm: 50 Bộ Tranh Cho Bé Tô Màu – 200 Hình Đẹp Nhất Cho Bé Tập Tô Màu

Sắp xếp các album theo tiêu đề theo thứ tự chữ cái: Chọn Xem > Sắp xếp > Theo tên.

Xóa album

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac, hãy bấm vào Album của tôi trên thanh bên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: đặt tên