Bảng Đầy Đủ Các Công Thức Đạo Hàm Lượng Giác Đầy Đủ Nhất, Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác

Bảng đạo hàm, công thức đạo hàm từ cơ bản đến nâng cao: các công thức tính đạo hàm, công thức đạo hàm lượng giác, công thức đạo hàm hàm số đa thức…

Bảng đạo hàm của hàm số biến x

Dưới đây là bảng đạo hàm các hàm số đa thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ và hàm số logarit cơ bản biến x.

Đang xem: đạo hàm lượng giác

Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản
(xα)’ = α.xα-1
(sin x)’ = cos x
(cos x)’ = – sin x

(tan x)’ = < frac{1}{cos^2 x}> = 1 + tan2 x

(cot x)’ = < frac{-1}{sin^2 x}> = -(1 + cot2 x)

(logα x)’ = < frac{1}{x.lnα}>

(ln x)’ = < frac{1}{x}>

(αx)’ = αx . lnα

(ex)’ = ex

Bảng đạo hàm của hàm số biến u = f(x)

Dưới đây là bảng đạo hàm các hàm số đa thức, hàm số lượng giác, hàm số mũ và hàm số logarit của một hàm số đa thức u = f(x).

READ:  Công Nghệ Rfid Là Gì ? Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu Về Hệ Thống Rfid
Bảng đạo hàm các hàm số nâng cao
(uα)’ = α.u’.uα-1
(sin u)’ = u’.cos u
(cos u)’ = – u’.sin u
(tan u)’ = < frac{u’}{cos^2 u}> = u”(1 + tan2 u)
(cot u)’ = < frac{-u}{sin^2 u}> = -u”(1 + cot2 x)
(logα u)’ = < frac{u}{u.lnα}>
(ln u)’ = < frac{u’}{u}>
(αu)’ = u’.αu.lnα
(eu)’ = u’.eu

Các công thức đạo hàm cơ bản

1. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

Định lý 1: Hàm số < y = {x^n}(n in mathbb{N}, n > 1) > có đạo hàm với mọi và: <{left( {{x^n}} ight)’} = n{x^{n – 1}}>.

Nhận xét:

(C)’= 0 (với C là hằng số).

(x)’=1.

Định lý 2: Hàm số có đạo hàm với mọi x dương và: .

2. Đạo hàm của phép toán tổng, hiệu, tích, thương các hàm số

Định lý 3: Giả sử là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Ta có:

<{left( {u + v} ight)’} = {u’} + {v’}>; <{left( {u – v} ight)’} = {u’} – {v’}>; <{left( {u.v} ight)’} = {u’}.v + u.{v’}>;

Mở rộng:

<({u_1} + {u_2} + … + {u_n})’ = {u_1}’ + {u_2}’ + … + {u_n}’>.

Hệ quả 1: Nếu k là một hằng số thì: (ku)’ = ku’.

Hệ quả 2: < {left( {frac{1}{v}} ight)’} = frac{{ – v’}}{{{v^2}}} , (v(x) e 0)><(u.v.{ m{w}})’ = u’.v.{ m{w}} + u.v’.{ m{w}} + u.v.{ m{w}}’>

3. Đạo hàm của hàm hợp

Định lý: Cho hàm số y = f(u) với u = u(x) thì ta có: .

Xem thêm: Top 11 Bài Thơ Tình Xuân Diệu Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 11 Bài Thơ Về Tình Yêu Hay Nhất Của Xuân Diệu

Hệ quả:

<({u^n}) = n.{u^{n – 1}}.u’,n in mathbb{N}^*>. .

Công thức đạo hàm lượng giác

Ngoài những công thức đạo hàm lượng giác nêu trên, ta có một số công thức bổ sung dưới đây:

’ = < frac{1}{ sqrt{1 – x^2}}> ’ = < frac{-1}{ sqrt{1 – x^2}}> ’ = < frac{1}{x^2 + 1}>

Công thức đạo hàm cấp 2

Hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x ∈ (a; b).

READ:  Thời Gian Sản Xuất ( Lead Time Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Lead Time

Khi đó y’ = f”(x) xác định một hàm sô trên (a;b).

Nếu hàm số y’ = f”(x) có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo hàm của y’ là đạo hàm cấp hai của hàm số y = f(x) tại x.

Kí hiệu: y” hoặc f”(x).

Ý nghĩa cơ học: 

Đạo hàm cấp hai f”(t) là gia tốc tức thời của chuyển động S = f(t) tại thời điểm t.

Công thức đạo hàm cấp cao

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp n-1 kí hiệu f (n-1) (x) (n ∈ N, n ≥ 4).

Nếu f (n-1) (x) có đạo hàm thì đạo hàm của nó được gọi là đạo hàm câp n của y = f(x), y (n) hoặc f (n) (x).

Xem thêm: Thu Quỳnh ( Diễn Viên Thu Quỳnh (Diễn Viên), Diễn Viên Thu Quỳnh: Vợ Chồng Huy

f (n) (x) =

Công thức đạo hàm cấp cao:

(x m)(n) = m(m – 1)(m – 2)…(m – n + 1).xm – n  (nếu m ≥ n)

(x m)(n) = 0 (nếu m ≤ n)

Xem tiếp các công thức đạo hàm còn lại một cách đầy đủ nhất ở bảng đạo hàm bên dưới:

Bảng đạo hàm tổng hợp đầy đủ nhất

*
*
*

Bảng công thức đạo hàm cơ bản và nâng cao

Như vậy là các bạn đã được bổ sung lại kiến thức cơ bản và nâng cao về đạo hàm của hàm số thông qua bảng công thức đạo hàm trên đây. Các bạn có thể xem các bài tập về đạo hàm trên website doanhnhan.edu.vn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thông tin tổng hợp