Dân cư, xã hội châu Âu | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá

 • Chủng tộc: Ơ-rô-pê-ô-it
 • Tôn giáo: Cơ đốc giáo, phần nhỏ theo đạo Hồi.
 • Ngôn ngữ: Giec man, La tinh, Xla-vơ, Hi lạp.
 • Có sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa.

1.2. Dân cư châu Âu đang già đi,mức độ đô thị hoá cao

Bảng số liệu tình hình dân số thế giới (2004)

(Bảng số liệu tình hình dân số thế giới (2004))

Bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số ở 1 số nước ở châu Âu

(Bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số ở 1 số nước ở châu Âu)

a. Dân cư

 • Dân số: 740,1 triệu người ( 2012)
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số tự nhiên thấp, chưa tới 0,1%

→ cơ cấu dân số già

 • Dân cư phân bố không đều.
  • Tập trung đông: phía Tây,Trung Âu, Nam Âu
  • Thưa thớt: phía Bắc và vùng núi cao.

Kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua 1 số năm

(Kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua 1 số năm)

Độ tuổi Sự thay đổi kết cấu dân số
Châu Âu Thế giới
Dưới độ tuổi lao động (0-14 tuổi) giảm dần Tăng liên tục

Độ tuổi lao động (15-59 tuổi)

1960-1980

1980-2000

1960-1980: Tăng chậm

1980-2000: giảm dần

Tăng liên tục
Trên độ tuổi lao động (trên 60 tuổi) Tăng liên tục Tăng không đáng kể
Hình dáng tháp tuổi (1960-2000) Đáy rộng sang đáy hẹp: Chuyển dần từ tháp trẻ sang tháp già Đáy rộng đỉnh hẹp: Tháp dân số trẻ
READ:  Cơ cấu ngành công nghiệp | Doanhnhan.edu.vn

b. Đô thị hoá

Lược đồ phân bố dân cư và đô thị hóa ở Châu Âu

(Lược đồ phân bố dân cư và đô thị hóa ở Châu Âu)

Tỉ lệ dân thành thị ở các châu lục 2001

(Tỉ lệ dân thành thị ở các châu lục 2001)

 • Tỉ lệ dân thành thị cao : 75% dân số
 • Nguyên nhân:
  • Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị
  • Quá trình đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập