Đặc điểm bên ngoài của lá | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Đặc điểm bên ngoài của lá

Các bộ phận của lá

Hình 1: Các bộ phận của lá

a. Phiến lá

Lá của một số loại cây

Hình 2: Lá của một số loại cây

1-Lá trúc đào 2-Lá rau muống 3-Lá rau ngót 4-Lá địa lan 

5- Lá kinh giới 6-Lá lốt 7-Lá xương sông 8-Lá rau má 9-Lá sen

  • Phiến lá có nhiều hình dạng, bản dẹt… thu nhận ánh sáng.

b. Gân lá

Các kiểu gân lá

Hình 3: Các kiểu gân lá

A- Gân hình mạng (lá gai); B- Gân song song (lá rẻ quạt); C-Gân hình cong (Lá địa liền)

c. Lá đơn và lá kép

Lá đơn và lá kép

Hình 4: Lá đơn và lá kép

Lá đơn (Lá mồng tơi) – Lá kép (Lá hoa hồng)

  • Lá đơn: có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống đều mang một phiến, cả cuống và phiến rụng cùng lúc.
  • Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến (gọi là chét), chồi nách chỉ có ở phía trên phiến chính, không có ở cuống con, thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.

Một số ví dụ về kiểu lá đơn và lá kép

Hình 5: Một số ví dụ về kiểu lá đơn và lá kép

1.2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành

Các kiểu xếp lá trên thân và cành

Hình 6: Các kiểu xếp lá trên thân và cành

READ:  Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tai E. Kẻ EF( bot )AD. | Doanhnhan.edu.vn

1- Mọc cách (Cây lá dâu); 2- Mọc đối (lá cây dừa cạn); 3- Mọc vòng (Lá cây dây huỳnh)

STT Tên cây Kiểu xếp lá trên thân và cành
Có mấy lá mọc từ một mấu thân Kiểu xếp lá
1. Dâu 1 Mọc cách
2. Dừa cạn 2 Mọc đối
3. Dây huỳnh 4

Mọc vòng

 Sơ đồ tư duy bài Đặc điểm bên ngoài của lá

Hình 7: Sơ đồ tư duy bài Đặc điểm bên ngoài của lá

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập