Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Một số đại diện sâu bọ khác

1.1.1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính

Mọt hại gỗ

Hình 1: Mọt hại gỗ (biến thái hoàn toàn)

1- Mọt trưởng thành, 2- Giai đoạn ấu trứng,

3- Giai đoạn nhộng, 4- Đồ gỗ bị mọt đục rỗng

Bọ ngựa bắt mồi

Hình 2: Bọ ngựa bắt mồi

Biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn

Hình 3: Biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn

A- Giai đoạn ấu trùng (ở dưới nước)

B- Trưởng thành

Ve sầu

Hình 4: Ve sầu

Ve vừa hút nhựa cây vừa kêu vào mùa hạ.

Ấu trùng ở đất, ăn rễ cây.

Bướm cải

Hình 5: Bướm cải

A- Bướm cái, B- Bướm đực

C- Sâu non ăn lá cây

Ong mật đang thụ phấn

Hình 6: Ong mật đang thụ phấn

Sau khi lấy đầy 2 giỏ phấn ở chân sau (a), ong mật vô tình đã thụ phấn cho cây trồng

Muỗi và ruồi

Hình 7: Muỗi và ruồi

A- Muỗi cái sau khi hút máu no, B- Ruồi thò vòi hút

1.1.2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống

Một số đại diện và môi trường sống

Hình 8: Một số đại diện và môi trường sống

Bảng: Sự đa dạng về môi trường sống

1.2. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn

1.2.1. Đặc điểm chung

Dưới đây là cách để nhận biết đặc điểm của sâu bọ dự kiến như sau:

1.Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là chiếc áo nguỵ trang của chúng.

2. Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và hoạt động bản năng.

3. Sâu bọ có đủ 5 giác quan: xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác và thị giác.

4. Cơ thể sâu bọ có 3 phần: đầu, ngực, bụng.

5. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

6. Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí.

7. Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

8. Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.

⇒ Các đặc điểm chung nổi bật là (4), (5), (6)

1.2.2. Vai trò thực tiễn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập