Đa dạng của lớp Thú và Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi | Doanhnhan.edu.vn

Một số động vật thuộc lớp Thú

Hình 1: Một số động vật thuộc lớp Thú

Lớp thú có số lượng loài rất lớn 4.600 loài→26 bộ (VN có 275 loài)

 • MT sống, lối sống đa dạng.
 • Phân chia lớp thú dựa trên đặc điển sinh sản, bộ răng, chi …
  • Thú đẻ trứng: Thú mỏ vịt (1 bộ)
  • Thú đẻ con:
   • Không nhau, con non yếu: Thú túi (1 bộ)
   • Có nhau: Con non BT (24 bộ)

Sơ đồ giới thiệu một số bộ thú quan trọng

Hình 2: Sơ đồ giới thiệu một số bộ thú quan trọng

1.1. Bộ thú huyệt (thú mỏ vịt)

 • Sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn. 
 • Có mỏ giống mỏ vịt

 • Có lông mao rậm, mịn, không thấm nước; chân 5 ngón có màng bơi.

 • Đẻ trứng, chưa có núm vú, con sơ sinh liếm sữa do thú mẹ tiết ra.

 • Thú mỏ vịt con không bú mẹ vì thú mẹ chưa có núm vú.

Đời sống và tập tính của thú mỏ vịt

Hình 3: Đời sống và tập tính của thú mỏ vịt

A- Trứng của thú mỏ vịt nằm trong hố làm bằng lá cây mục

B- Thú mỏ vịt con ép mỏ vào bụng thú mẹ cho sữa chảy ra. Sau đó chúng liếm lông, lấy sữa vào mỏ.

C- Thú mỏ vịt con bơi theo mẹ, uống sữa do thú mẹ tiết ra hòa lẫn trong nước.   

READ:  Thị trường và sơ đổ chu chuyển kinh tế | Doanhnhan.edu.vn

1.2. Bộ thú túi (Kanguru, chuột túi, sóc túi…)

 • Sống trên cạn (đồng cỏ của Châu Đại Dương)
 • Di chuyển: Nhảy = 2 chi sau → Chi sau dài, khoẻ, đuôi dài
 • Đẻ con yếu, rất nhỏ (2 – 3 cm) được nuôi trong túi ấp của mẹ, thú mẹ có núm vú →  nuôi con bằng sữa (bú thụ động). 

Đời sống và tập tính của Kangaru

Hình 5: Đời sống và tập tính của Kangaru

Loài

Nơi sống

Cấu tạo chi

Sự di chuyển

Sinh sản

Con sơ sinh

Bộ phận tiết sữa

Cách cho

con bú

Thú mỏ vịt

Nước ngọt và ở cạn

Chi có màng bơi

– Đi trên cạn và bơi trong nước

 

Đẻ trứng

Bình thường

Không có vú chỉ có tuyến sữa

Hấp thụ sữa trên lông thú mẹ, uống nước hòa tan sữa mẹ

Kanguru

Đồng cỏ

Chi sau lớn khỏe

Nhảy

Đẻ con

Rất nhỏ

Có vú

Ngoặm chặt lấy vú, bú thụ động

Các câu trả lời lựa chọn

– Nước ngọt và ở cạn

– Đồng cỏ

– Chi sau lớn khỏe

– Chi có màng bơi

– Đi trên cạn và bơi trong nước

– Nhảy

– Đẻ con

– Đẻ trứng

– Bình thường

– Rất nhỏ

– Có vú

– Không có vú chỉ có tuyến sữa

– Ngoặm chặt lấy vú, bú thụ động

– Hấp thụ sữa trên lông thú mẹ, uống nước hòa tan sữa mẹ

1.3. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Đa dạng của lớp Thú

Hình 6: Sơ đồ tư duy Đa dạng của lớp Thú  

READ:  Sinh học 6 Bài 39: Quyết | Doanhnhan.edu.vn

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập