Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Saigontourist Tuyển Dụng

SAIGONTOURIST TRAVEL SERVICE CO.,LTD

Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch

Cập nhật: 6 năm trước

Đang xem: Công ty tnhh một thành viên dịch vụ lữ hành saigontourist

Từ khóa: 0310891532, 0838279279, SAIGONTOURIST TRAVEL SERVICE CO.,LTD, TP Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé, Võ Anh Tài

Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
2 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
3 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011
4 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012
5 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
6 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
7 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 66190
8 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100
9 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
10 Điều hành tua du lịch 79120
11 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200
12 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 82300
13 Giáo dục nghề nghiệp 8532
14 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 90000

Xem thêm: Một Thời Đại Trong Thi Ca ” Của Hoài Thanh Lớp 11 Hay Nhất, Một Thời Đại Trong Thi Ca

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 0310891532 Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn – Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Số 23 Lê Lợi

Xem thêm: Kích Thước Tivi 40, 42 Inch Bằng Bao Nhiêu Cm, Nên Mua Loại Nào

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ
1 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận Đống Đa Chi Nhỏnh Cụng Ty TNHH Một Số 82 Tụn Đức Thắng
2 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận Hai Bà Trưng Chi Nhỏnh Cụng Ty TNHH Số 18 Tam Trinh
3 0310891532 Trung Tõm Lữ Hành Saigontourist – Cụng Ty TNHH Một Thành Viờ 607 Nguyễn Trói
4 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận Phỳ Nhuận – Cụng Ty TNHH Một Thành 17 Đào Duy Anh
5 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận Gũ Vấp – Cụng Ty TNHH Một Thành Viờ 09 Nguyễn Oanh
6 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận Tõn Bỡnh – Cụng Ty TNHH Một Thành V 19 Hoàng Việt
7 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận 11 – Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Dị 261 Lờ Đại Hành
8 0310891532 Văn Phũng Giao Dịch Quận 5 – Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Dịc 01 Nguyễn Chớ Thanh
9 0310891532 Văn Phũng 2-Chi Nhỏnh Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Dịch Vụ Lữ 43- Lờ Duẩn
10 0310891532 Trung Tõm Thụng Tin Du Lịch – Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Dị 102 Nguyễn Huệ

*

Cơ sở dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.