Công nghệ 8 Bài 7: Bài tập thực hành | Doanhnhan.edu.vn

1.1. CHUẨN BỊ

  • Dụng cụ: Thước kẻ, compa, bút chì, tẩy…
  • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4 (Vẽ sẳn khung tên và các bảng 7.1; 7.2)…
  • Sách giáo khoa, vở bài tập…

1.2. NỘI DUNG

Hình 7.1. Các bản vẽ hình chiếu

Hình 7.2. Các vật thể

  • Đọc bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h7.1). Hãy đánh dấu (X) vào bản 7.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể A, B, C, D (h7.2)
Bản vẽ Vật thể A B C D
1       X
2   X    
3 X      
4     X  

Bảng 7. 1. Sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể

  • Phân tích vật thể (h7.2) để xác định vật thể tạo thành từ các khối hình học nào bằng cách đánh dấu (X) vào bảng (7.2)
Khối hình học – Vật thể A B C D
Hình trụ X     X
Hình nón cụt     X X
Hình hộp X X X X
Hình chỏm cầu   X    

Bảng 7.2. Xác định vật thể tạo thành từ các khối hình học

  • Vẽ lại các hình chiếu trình bày các bảng trên giấy A4

Hình 1. Bản vẽ vật thể A

Hình 2. Bản vẽ vật thể B

Hình 3. Bản vẽ vật thể C

Hình 4. Bản vẽ vật thể D

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV | Doanhnhan.edu.vn