Công nghệ 8 Bài 30: Biến đổi chuyển động | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Nêu cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay- con trượt ? 

Hướng dẫn giải

1 – Tay quay

2 – Thanh truyền

3 – Con trượt

4 – Giá đỡ

Bài 2:

Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt , bánh răng -thanh răng ? 

Hướng dẫn giải

  • Giống : đều nhằm để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại 

  • Khác nhau : Bánh răng – thanh răng có thể biến đổi chuyển động quay đều của bánh răng thành chuyển động tịnh tiến đều của thanh răng và ngược lại . 

  • Tay quay -con trượt : khi tay quay đều con trượt tịnh tiến không đều 

Bài 3:

Trình bày cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay – thanh lắc ?

Hướng dẫn giải

Bài 4:

Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình ? 

Hướng dẫn giải

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Vật lý 11 Bài 27: Phản xạ toàn phần | Doanhnhan.edu.vn