Công nghệ 11 Bài 25: Hệ thống bôi trơn | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Nhiệm vụ và phân loại

1.1.1, Nhiệm vụ

 • Đưa dầu bôi trơn lên các bề mặt ma sát của các chi tiết đươc hoạt động bình thường và tăng tuổi thọ cho các chi tiết.

 • Tác dụng của dầu bôi trơn:

  • Làm giảm ma sát khi các chi tiết máy vận hành.

  • Làm mát các chi tiết máy khi vận hành

  • Làm sạch các chi tiết máy.

  • Làm kín các kẽ hở dầu đi qua (làm kín khe hở giữa pittong và xilanh)

  • Bảo đảm máy móc đỡ bị han gỉ

1.1.2, Phân loại

1.2. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức

1.2.1, Cấu tạo

1- Cạcte dầu: Có nhiệm vụ chứa dầu bôi trơn cung cấp cho hệ thống làm việc và lắng đọng mạt kim loại

2- Lưới lọc,

3- Bơm dầu: Có nhiệm vụ hút dầu bôi trơn từ cacte lên các bề mặt ma sát

4- Van an toàn bơm dầu,

5- Bầu lọc dầu: Có nhiệm vụ lọc dầu (có khả năng tinh lọc cao)

6- Van khống chế lượng dầu qua két,

7- Két làm mát dầu: Có nhiệm vụ làm mát dầu khi nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn cho phép.  

8- Đồng hồ báo áp suất dầu,

READ:  Các phương pháp nhân giống cây ăn quả | Doanhnhan.edu.vn

9- Đường dầu chính,

10- Đường dầu bôi trơn trục khuỷu,

11- Đường dầu bôi trơn trục cam.

12- Đường dầu bôi trơn các bộ phận khác.

1.2.2, Nguyên lý làm việc

 • Trường hợp làm việc bình thường: Khi động cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm dầu hút từ cacte và được lọc sạch ở bầu lọc tinh, qua van khống chế tới đường dầu chính để đi bôi trơn các chi tiết, sau đó trở về cacte

 • Trường hợp nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định trước: Khi động cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm dầu hút từ cacte và được lọc sạch ở bầu lọc tinh, qua van khống chế tới đường dầu chính để đi bôi trơn các chi tiết, sau đó trở về cacte

 • Trường hợp áp suất dầu vượt quá giá trị cho phép: Van an toàn sẽ mở để cho một phần dầu chảy về phía trước bơm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập