Chuyển dịch cơ cấu kinh tế | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 20 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

   

  • A.
   Tăng tỉ trọng khu vực kinh tế Nhà nước
  • B.
   Giảm tỉ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
  • C.
   Giảm dần tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
  • D.
   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng
 • Câu 2:

  Một trong những thành tựu kinh tế của nước ta trong giai đonạ 1990- 2005 là: 

  • A.
   Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng nhanh
  • B.
   Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nước ta liên tục là nước xuất siêu
  • C.
   Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vu đều phát triên ở trình độ cao 
  • D.
   Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nông nghiệp và công nghiệp đạt được nhiều thành tựu vững chắc
 • Câu 3:

  Ý nào dưới đây không đúng khi nói về chất lượng tăng trưởng nền kinh tế nước ta những năm qua 

  • A.
   Tăng về số lượng nhưng chậm chuyển biến về chất lượng sản phẩm
  • B.
   Có giá thành sản phẩm hạ, cạnh tranh hieuj quả trên thị trường quốc tế
  • C.
   Hiệu quả kinh tế còn thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn chưa cao
  • D.
   Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa đảm bảo phát triển bền vững

Câu 3 – Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 12 Bài 20 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 6 trang 56 SBT Địa lí 12

Bài tập 7 trang 57 SBT Địa lí 12

Bài tập 8 trang 57 SBT Địa lí 12

Bài tập 9 trang 57 SBT Địa lí 12

Bài tập 10 trang 58 SBT Địa lí 12

Bài tập 11 trang 59 SBT Địa lí 12

Bài tập 12 trang 59 SBT Địa lí 12

Bài tập 13 trang 59 SBT Địa lí 12

Bài tập 14 trang 59 SBT Địa lí 12

Bài tập 1 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 2 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 3 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 12

3. Hỏi đáp Bài 20 Địa lí 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Vai trò của thực vật đối với thiên nhiên | Doanhnhan.edu.vn