Thể loại văn chứng minh là một trong số các chương trình của Ngữ Văn lớp 7. Để làm tốt bài văn chứng minh chủ đề Thời gian là vàng bạc dafulbrightteachers.org sẽ hướng dẫn một bài văn mẫu tham khảo.

Cuộc sống hiện đại ngày nay con người chỉ biết chạy theo dòng thời gian. Tuy vậy, không phải ai cũng biết quí trong thời gian, chính vì vây ông cha ta có câu  rằng: Thời gian là vàng bạc. Để chỉ sự quí giá của thứ tài sản vô hình này.

 

Tại sao vàng bạc đắt đỏ lại được ví với thời gian? Chính vì muốn thấy sự quý giá của vàng bạc nên được so sánh như vậy. Thời gian quý giá biết bao: ai cũng biết mỗi khi thời  gian trôi qua sẽ lý lại không đươc. Chúng ta có thể cố gắng tạo ra của cải vât chất nhưng thời gian thì không thể.

Thời gian vô cùng quí, thế nhưng không phải ai cũng biết quí trọng thời gian. Cũng như không biết cách sắp xếp thời gian hợp lí. Trong các tổ xí nghiêp công nhân quý trọng thời gian. Ho làm việc thật nhanh để có nhiều sản phẩm đóng góp vào công ty. Tuy nhiên lại có một số người luôn sống theo thói quen bỏ phí thời gian, họ để cho 1 tháng trôi qua, rồi một năm không hối tiếc. Khi về già nhân ra đã quá muộn màng,  nhưng thời gian đâu có trở lại với họ.

READ:  Phân tích thái độ nhân vật Huấn Cao

Việc sắp viếp và quản lý thời gian trong cuộc sống sẽ rất quan trọng, chính điều đó sẽ quyết định đến cuộc sống của mỗi người. Vậy quản lí thời gian là như thế nào ? Dù con người có tài giỏi đến đâu cũng không làm nó dừng lại hoăc chạy nhanh hơn, cũng như làm thay đổi nó.

Dù bất lực với thời gian nhưng chúng ta là người sử dụng nó, chúng ta không thể thay đổi nó nhưng chúng ta quyết định phương thức dùng nó. Suy cho cùng muốn sử dụng thời gian một cách triệt để là hãy tiết kiệm nó cũng như Lênin đã nói “ tranh thủ thời gian là tranh thủ đươc tất cả”.

Thời gian là vô cùng quý giá, không thể so sánh. Ai cũng có một khoản thời gian bằng nhau vậy hãy sắp xếp nó cân bằng  và hợp lý nhất trong làm việc, học tập để đạt hiệu quả cao nhất. Hãy nhớ thời gian sẽ không trở lại vì vậy bạn hãy hành động ngay bây giờ để tiết kiệm thời gian.

Lớp 7 –