Cấu tạo vỏ nguyên tử | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : ({}_1^1H) (99,984%), ({}_1^2H) (0,016%) và hai đồng vị của clo : ({}_{17}^{35}Cl)(75,53%), ({}_{17}^{37}Cl) (24,47%).

a) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố.

b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau được tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó.

c) Tính phân tử khối gần đúng của mỗi loại phân tử nói trên.

Hướng dẫn:

a)  Nguyên tử khối trung bình của hiđro và clo là:

(begin{array}{l} overline {{A_H}} = frac{{1.99,984 + 2.0,016}}{{100}} = 1,00016\ overline {{A_{Cl}}} = frac{{35.75,53 + 37.24,47}}{{100}} = 35,5 end{array})

b). Có bốn loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tử hiđro và clo.

Công thức phân tử là :        (H{}_{17}^{35}Cl;H{}_{17}^{37}Cl;D{}_{17}^{35}Cl;D{}_{17}^{37}Cl)

c) Phân tử khối lần lượt:       36        38          37        39   

Bài 2:

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron . Hỏi

a, Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b, Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c, Đó là kim loại hay phi kim ?

Hướng dẫn:

a. Nguyên tử đó có 3 lớp electron

b. Lớp ngoài cùng có 2 electron

c. Đó là kim loại

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đề cương ôn thi HK1 môn Địa lý 12 | Doanhnhan.edu.vn