Cách Tính Modun Bằng Máy Tính Toán Số Phức Bằng Máy Tính Casio Fx

3. Giải phương trình bằng máy tính casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

Để giải phương trình bậc nhất số phức thì bạn cần làm theo các bước sau

Bước 1: Thiết lập môi trường phức

Bước 2: Rút gọn phương trình

Bước 3: Thức hiện phép tính

Ví dụ: Tìm số phức z thỏa mãn phương trình sau

a) (i – 5)z = 6 + 5i

Thao tác như sau

*

Kết luận: Nghiệm phương trình (i – 5)z = 6 + 5i là

b) 5 + (2i – 3)z = (i + 4)z

Thao tác như sau

Bước 1: Rút gọn biểu thức

Bước 2: Thao tác máy tính

*

3.2 Cách bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với hệ số thực

a) Giải phương trình bậc 2

Với Sử dụng casio giải phương trình bậc 2 thì ta làm như sau

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau 3×2 – 4x + 100 = 0

Hướng dẫn giải

READ:  Hướng Dẫn Cách Tính Nhân Trong Excel Hiệu Quả, Đầy Đủ, Hàm Nhân Trong Excel Và Cách Sử Dụng Hàm Nhân

Sau khi đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 2 thì ta làm như sau

*

Kết luận: Phương trình 3×2 – 4x + 100 = 0 có 2 nghiệm phức

b) Giải phương trình bậc 3

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 3

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 3 sau 2×3 + 6×2 – 5x + 100 = 0

Hướng dẫn

Ta bấm máy tính như sau

*

c) Giải phương trình bậc 4

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 4

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c, d, e

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau x4 – 3×3 + 2×2 – x + 100 = 0

Hướng dẫn

Thao tác bấm máy tính như sau

*

Kết luận: Phương trình x4 – 3×3 + 2×2 – x + 100 = 0 có 4 nghiệm phức

1.2 Cách giải phương trình bậc 2 với hệ số phức

1.2.1 Hướng dẫn bấm casio căn bậc 2 của một số phức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính