Cách Tính Lương Làm Đêm Ngày Chủ Nhật, Tính Lương Tăng Ca Ngày Chủ Nhật

Tin tức kế toán: Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm mới nhất được tính như thế nào? Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm có điểm gì khác so với ngày thường, ngày lễ? Sau đây Tin tức kế toán xin chia sẻ quy định về giờ thời gian làm việc ca đêm, tiền lương làm việc vào ban đêm. Hướng dẫn cách tính tiền lương thêm giờ làm việc ca đêm theo quy định mới nhất hiện nay.

Đang xem: Cách tính lương làm đêm ngày chủ nhật

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

Contents

1. Thời gian làm việc ca đêm được quy định như thế nào?

*

Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm mới nhất 2018.

 Theo Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm Điều 105 Luật số 10/2012/QH13  có quy định: Thời gian làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

2. Hướng dẫn cách tính tiền lương làm ca đêm.

Cách tính tiền lương làm ca đêm mới nhất được quy định tại Điều 7, TT 23/2015/TT-BLĐTBXH

– Cách tính tiền lương ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian.

*

Trong đó:

+ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

*

Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần:

*

Lưu ý đối với cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm:

+ Tiền lương thực trả và số giờ thực tế làm việc trong tháng không bao gồm tiền lương làm thêm và số giờ làm thêm

+ Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

READ:  Cách Tính Lương Ngày Lễ Theo Luật Mới 2016, Cã¡Ch Tã­Nh Læ°Æ¡Ng Ngã Y Lễ Theo LuậT MớI

– Cách tính tiền lương ban đêm đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm.

*

3. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ca đêm.

Theo Điều 8 TT 23/2015/TT-BLĐTBXH, cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ca đêm được quy định như sau

♦ Cách tính tiền lương làm thêm giờ ca đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

*

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường (Giả sử =A): xác định như ở mục 2

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường (Giả sử = B)

  + TH1: Nếu người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm):

B ≥ 100% x A

+ TH2: Nếu người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

B ≥ 150% x A

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần 

B ≥ 200% x A

 Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương 

B ≥ 300% x A

*

♦ Cách tính tiền lương làm thêm giờ ca đêm đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

*

Trong đó:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường = A1

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày = A2

Đơn giá tiền lương sản phẩm ban ngày của ngày làm việc bình thường

TH1: Nếu người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)

READ:  Cập Nhật Cách Tính Lương Hưu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc, Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tính Lương Hưu Mới Nhất

A2 ≥ 100% x A1

TH2: Nếu người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)

A2 ≥ 150% x A1

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần:

A2 ≥ 200% x A1

Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương:

A2 ≥ 300% x A1

CHÚ Ý: Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động (Theo Khoản 1, Điều 1 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13)

Do đó nếu phân chia ca trong ngày là:

+ Ca 1: Từ 6h đến 14h.

+ Ca 2: Từ 14h đến 22h.

+ Ca 3: Từ 22h đến 6h sáng hôm sau.

Nếu người lao động làm việc hết 8 tiếng tại ca 2, sau đó làm thêm giờ vào ca 3, thì đương nhiên được tính là làm thêm giờ vào ban đêm.

Xem thêm: Bạn Có Biết 1 Đô Canada Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, 1 Đô La Canada

Nếu làm làm việc hết thời gian 8 tiếng tại ca 3, sau đó làm thêm giờ vào ca 1 (không phải là giờ làm việc ban đêm) thì không được coi là làm thêm giờ vào ban đêm.

Ví dụ 1: Ông A hưởng lương theo thời gian, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là X (đồng/giờ).

– Nếu Ông A làm thêm giờ vào ban đêm của ngày làm việc bình thường thì tiền lương làm thêm 1 giờ được trả ít nhất là:

+ Nếu Ông A không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm):

(150%*X + 30%*X + 20%*X*100%) = 200%*X.

+ Nếu Ông A có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

(150%*X + 30%*X + 20%*X*150%) = 210%*X.

– Ông A làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần thì tiền lương làm thêm 1 giờ được trả ít nhất là:

(200%*X + 30%*X + 20%*X*200%) = 270%*X.

Ông A làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì tiền lương làm thêm 1 giờ được trả ít nhất là:

(300%*X + 30%*X + 20%*X*300%)= 390%*X.

Ví dụ 2: Ông B hưởng lương theo sản phẩm và trong tháng 08/2017 có số liệu như sau:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường của Ông B là 5.000 đồng.

– Trong tháng Ông B có làm thêm vào 4 ngày chủ nhật (là ngày được nghỉ theo quy định của Công ty) và làm được 500 sản phẩm.

 Tiền lương làm thêm giờ sản phẩm vào ban đêm của Ông B là:

(5.000*200% + 30%*5.000 + 20%*200%*5.000)*500 = 270%*5.000*500 = 6.750.000 (đồng).

Trên đây là Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm theo quy định mới nhất hiện nay. Chúng ta cần năm được các quy định về thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, các mức % tối thiểu mà doanh nghiệp phải áp dụng khi tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động.

Xem thêm: Top 73 Hình Con Mèo Con Nghịch Ngọm Dễ Thương Đáng Yêu Vô Cùng

Các bạn đang xem bài viết “Cách tính tiền lương làm ca đêm và lương thêm giờ ca đêm”.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính