Cập Nhật Cách Tính Lương Hưu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc, Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tính Lương Hưu Mới Nhất

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO – ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

*

*

*

*

*

Cách tính lương hưu?
Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh ngày 30.12.1962, tham gia BHXH từ năm 1984. Cuối năm tôi về hưu, tôi có rơi vào trường hợp của năm 2018 không và cách tính lương hưu của tôi như thế nào?

Câu trả lời:

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Đang xem: Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Như vậy, trường hợp của bạn là nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2018. Bạn có 33 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Rút Lại Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Không, Đơn Xin Rút Lại Đơn Xin Thôi Việc

Mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu:

+ Nếu bạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu;

READ:  Cách Tính Thống Kê Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus, Để Thực Hiện Thống Kê

+ Nếu bạn có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Do bạn nghỉ hưu vào đầu năm 2018, nên 16 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45%, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH tiếp theo được tính bằng 2%, cộng lại cho đến khi đạt tỉ lệ hưởng lương hưu cao nhất là 75%. Số năm đóng BHXH còn dư sẽ được tính mỗi năm bằng 1/2 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, bạn sẽ mất 31 năm đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỉ lệ lương hưu 75% khi nghỉ hưu vào năm 2018.

Xem thêm: Phong Cảnh Thiên Nhiên Việt Nam Đẹp Tuyệt, 82 Canh Dep Ý Tưởng

2 năm đóng bảo hiểm xã hội còn dư sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần bằng 1 tháng lương. Như vậy, mức hưởng lương hưu của bạn là 75% nếu nghỉ hưu đúng tuổi. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thì mỗi năm nghỉ sớm phải trừ đi 2%.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính