Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794) | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố

Qua bài này các em phải nắm được: Thắng lợi cuộc khởi nghĩa ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti đã mở đầu cho những thắng lợi tiếp theo của cách mạng Pháp. Cách mạng tiếp tục phát triển như thế nào? Và phát triển theo mấy giai đoạn. Nắm những nội dung chính của các giai đoạn phát triển đó. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?

  • A.
   Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
  • B.
   Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.
  • C.
   Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
  • D.
   Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.
 • Câu 2:

  Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?

  • A.
   Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu
  • B.
   Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp
  • C.
    Ruộng đất bị bỏ hoang
  • D.
    Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên
 • Câu 3:

  Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công, thương nghiệp Pháp như thế nào?

  • A.
   Đánh thuế nặng
  • B.
   Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất
  • C.
   Sức mua của dân rất hạn chế
  • D.
   A, B, C đều đúng

Câu 4 – Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 8 Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1.5 trang 6 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.6 trang 6 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.7 trang 6 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.8 trang 6 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 2 trang 7 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 3 trang 8 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 4 trang 8 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 5 trang 9 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 6 trang 9 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 7 trang 9 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 8 trang 10 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 9 trang 10 SBT Lịch Sử 8

3. Hỏi đáp Bài 2 Lịch sử 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Câu trần thuật đơn không có từ LÀ | Doanhnhan.edu.vn