Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố

Học xong bài này, các em chỉ cần nắm những nội dung trọng tâm sau đây:

 • Khái niệm “Cách mạng Tư sản” là gì?
 • Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của Cách mạng Tư sản Anh. Và lí giải được nguyên nhân tại sao Cách mạng Tư sản Anh là cuộc cách mạng Tư sản không triệt để.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 29 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế như thế nào?

  • A.
   Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa phát triển bậc nhất Châu Âu.
  • B.
   Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế phong kiến phát triển nhất Châu Âu.
  • C.
   Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa chưa được phát triển.
  • D.
   Trước cách mạng Nê-đéc-lan có nền kinh tế phong kiến lạc hậu, chậm phát triển bậc nhất Châu Âu.
 • Câu 2:

  Trước cách mạng, trong lòng xã hội Nê-đéc-lan chứa những mâu thuẫn gây gắt nào?

  • A.
   Giữa nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha. Giữa Tân giáo và Cựu giáo.
  • B.
   Giữa Tân giáo và Cựu giáo. Quan hệ sản xuất phong kiến với Quan hệ sản xuất Tư bản
  • C.
   Giữa nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha. Giữa Tân giáo và Cựu giáo. Quan hệ sản xuất phong kiến với Quan hệ sản xuất Tư bản.
  • D.
   Giữa nhân dân Nê-đéc-lan với Tây Ban Nha. Quan hệ sản xuất phong kiến với Quan hệ sản xuất Tư bản.
 • Câu 3:

  Nê-đéc-lan được công nhận độc lập vào năm nào?

  • A.
   1947
  • B.
   1949
  • C.
   1948
  • D.
   1946
 • Câu 4:

  Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng như thế nào?

  • A.
   Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển.
  • B.
   Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng tấn công vào tôn giáo và thành trì của chế độ cũ.
  • C.
   Cách mạng Tư sản Hà Lan thực chất là cuộc cách mạng diễn ra dưới hình thức là phong trào giải phóng dân tộc.
  • D.
   Tất cả phương án trên

Câu 5 – Câu 11: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 29 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 10

Bài tập 2 trang 145 SGK Lịch sử 10

Bài tập Thảo luận 1 trang 144 SGK Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập Thảo luận 2 trang 144 SGK Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập Thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 1 trang 127 SBT Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 2 trang 128 SBT Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 3 trang 128 SBT Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 4 trang 129 SBT Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 5 trang 129 SBT Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 6 trang 130 SBT Lịch sử 10 Bài 29

Bài tập 7 trang 130 SBT Lịch sử 10 Bài 29

3. Hỏi đáp Bài 29 Lịch sử 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á | Doanhnhan.edu.vn