Cách làm văn lập luận chứng minh | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Các bước làm văn lập luận chứng minh

Cho đề văn: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

a. Tìm hiểu đề, tìm ý

 • Tìm hiểu đề 
  • Chứng minh một tư tưởng là đúng đắn.
  • Có ý chí, lòng kiên trì, nghị lực thì sẽ thành công. 
  • Phải nắm chắc tư tưởng cần chứng minh trong đề bài (không giống phân tích một câu tục ngữ). 
 • Tìm ý 
  • Chí: là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp.
  • Nêu lí lẽ. 
   • Việc giản đơn không có chí thì không làm được việc. 
   • Việc khó càng thất bại. 
  • Nêu dẫn chứng 
   • Lấy dẫn chứng từ đời sống. Những tấm gương bạn bè vượt khó học giỏi 
   • Lấy dẫn chứng trong văn học những tấm gương có ý chí học tập rèn luyện (trong nước, ngoài nước) 

b. Lập dàn ý

 • Mở bài: Nêu vai trò quan trọng của lý tưởng ý chí và nghị lực trong cuộc sống… 
 • Thân bài: Chứng minh cụ thể
  • Xét về lí lẽ. 
  • Xét về thực tế. 
 • Kết bài: Bài học rút ra. 

c. Viết bài

 • Mở bài cần lập luận. 
 • Dùng từ liên kết: Đúng như vậy 
 • Thật vậy để liên kết phần mở bài thân bài và kết bài. 
 • Nêu lí lẽ trước rồi phân tích sau. 
 • Sắp xếp theo trình tự hợp lí. 
READ:  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa | Doanhnhan.edu.vn

d. Đọc và sửa chữa

1.2. Ghi nhớ

 • Muốn làm bài văn lập luận chứng minh thì phải thực hiện bốn bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc bài và sửa bài.
 • Dàn bài
  • Mở bài: Nêu luận điểm cần được chứng minh.
  • Thân bài: Nêu lí lẽ, dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm là đúng đắn.
  • Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh. Chú ý lời văn phần kết bài nên hô ứng với văn phần mở bài.
 • Giữa các phần và các đọa văn cần có phương tiện liên kết.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập