Các loại vải thường dùng trong may mặc | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Nguồn gốc, tính chất các loại vải

1.1.1. Vải sợi thiên nhiên

a. Nguồn gốc

            

Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên

Hình 2. Vải sợi tơ tằm và vải sợi bông

b. Tính chất

Vải bông, vải tơ tằm: có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, thích hợp với khí hậu nhiệt đới nhưng dễ bị nhăn; độ bền kém và giặt lâu khô.

1.1.2. Vải sợi hóa học

a. Nguồn gốc

Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất vải sợi hóa học

 • Vải sợi hóa học dệt bằng các loại sợi do người tạo ra từ một số chất hóa học lấy từ gỗ, tre nứa, dầu mỏ, than đá…

Hình 4. Vải sợi hóa học

 • Vải sợi hóa học có thể chia làm hai loại: vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp được dệt bằng sợi tổng hợp
READ:  Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM | Doanhnhan.edu.vn

Hình 5. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp

b. Tính chất
 • Vải sợi nhân tạo có nhu cầu hút ẩm cao nên mặc thoáng mát nhưng ít nhàu và bị cứng lại trong nước, khi đốt sợi vải tro bóp dể tan
 • Vải sợi tổng hợp có độ hút ẩm thấp nên mặc bí vì ít thấm mồ hôi, được sử dụng nhiều vì rất đa dạng bền, đẹp, giặt mau khô và không bị nhàu, khi đốt sợi vải, tro vón cục, bóp không tan

1.1.3. Vải sợi pha

a. Nguồn gốc

Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha được kết hợp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau để tạo thành sợi dệt.

b. Tính chất

Vải sợi pha có độ hút ẩm nhanh, mặc thoáng mát, không bị nhàu, bền, đẹp. Thích hợp với khí hậu nhiệt đới.

1.2. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải

1.2.1. Điền tính chất của một số loại vải

Hình 6. Tính chất của một số loại vải

1.2.2. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải

 • Vò vải:
  • Bị nhàu (rightarrow) vải sợi thiên nhiên
  • Ít bị nhàu (rightarrow) vải sợi nhân tạo
  • Không bị nhàu (rightarrow) vải sợi tổng hợp
 • Đốt vải:
  • Tro bóp dễ tan (rightarrow) vải sợi thiên nhiên
  • Tro bóp dễ tan (rightarrow) vải sợi nhân tạo
  • Tro vón cục bóp không tan (rightarrow) vải sợi tổng hợp

1.2.3. Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo quần

Hình 7. Cách đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo quần

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập