Bố cục, tóm tắt văn bản Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ

Hướng dẫn tìm ra bố cục và tóm tắt Tôi và chúng ta của tác giả Lưu Quang Vũ. Đây là nguồn thông tin giúp các em soạn bài chính xác trước khi đến lớp.

Bố cục tóm tắt Tôi và chúng ta

I. Bố cục 

Dựa vào tác phẩm Tôi và chúng ta có thể chia bố cục thành 3 phần như sau:

– Phần 1 (đầu vở kịch cho đến…. “tăng lên ít nhất là gấp năm lần”): Giám đốc Hoàng Việt và kĩ sư Lê Sơn bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh mới.

– Phần 2 (tiếp theo từ đoạn 1 cho đến…. “các đồng chí giải tán”): Kế hoạch kinh doanh mới chịu sự phản đối của Phó giám đốc Nguyễn Chính, trưởng phòng tài vụ những người theo tư tưởng lạc hậu bảo thủ nhưng giám đốc Hoàng Việt vẫn quyết định thực hiện.

– Phần 3 (Tiếp theo cho đến hết): Phản ứng của công nhân, phó giám đốc Nguyễn Chính, kĩ sư Lê Sơn khi kế hoạch kinh doanh mới bắt đầu thực hiện và kết quả chiến thắng của phe tiến bộ, đổi mới.

 

II. Tóm tắt tác phẩm Tôi và chúng ta

Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ là vở kịch kể về sự mâu thuẫn và đấu tranh nhằm giúp cho công ty tiến bộ hơn giữa những con người trong công ty. Một bên là những người theo tư tưởng đổi mới, tiến bộ đó là Giám đốc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Thanh và bên kia là sự lạc hậu, bảo thủ đó là phó giám đốc Nguyễn Chính, Trương, Trần Khắc.

READ:  Thuyết minh về ngôi trường của em (2 BÀI VĂN HAY)

Mâu thuẫn cơ bản của vở kịch Tôi và chúng ta chủ yếu là trong tư tưởng, suy nghĩ, cách làm mới so với sự lỗi thời, cơ chế cũ kĩ, lạc hậu trong giai đoạn đất nước đổi mới phát triển.

Tác phẩm có nhiều tình huống thực sự gay go, căng thẳng, đối đầu nhau để rồi cuối truyện có các nhân vật chính giúp tháo bỏ nút thắt để giải quyết vấn đề mâu thuẫn, cuối cùng chiến thắng thuộc về những con người có tư tưởng tiến bộ, đổi mới, đó cũng là niềm tin của tác giả Lưu Quang Vũ về sự cải cách và tiến bộ hơn trong tương lai.

Hi vọng những thông tin trên sẽ là nguồn tài liệu tham khảo giúp học sinh hiểu về tác phẩm Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ.

Lớp 9 –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki