Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 11 | Doanhnhan.edu.vn

 Đề tham khảo số 1: 

SỞ GD&ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Ong Kẹo và Commađam đã lãnh đạo khởi nghĩa ở nơi nào?

A. Xavanakhét                                                       B. Cao nguyên Bôlôven

C. Châu Đốc, Hà Tiên                                           D. Cao nguyên Lang Bian

Câu 2. Nội dung Hiệp ước 1893 được kí kết giữa Pháp và Xiêm là:

A. Pháp công nhận Xiêm là quốc gia độc lập.

B. Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào.

C. Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Việt Nam.

D. Pháp công nhận Xiêm là quốc gia độc lập nhưng bị hạn chế quyền đối ngoại.

Câu 3. Từ sau cuộc cải cách năm 1892, tòa án, quân đội, trường học ở Xiêm đã được tổ chức lại theo mô hình của:

A. Mĩ                               B. Châu Âu                     C. Đức                             D. Nhật Bản

Câu 4. Phe Liên minh ra đời vào năm nào?

A. 1915                           B. 1990                           C. 1907                           D. 1882

Câu 5: Đạo luật chia cắt xứ Bengan được ban hành vào thời gian nào?

A. 7/1885                       B. 10/1905                    C. 6/1908                       D. 7/ 1905

Câu 6. La Phông-ten nổi tiếng với thể loại văn học gì?

A. Thơ ngụ ngôn           B. Thơ tình                    C. Sử thi                         D. Trường Ca

Câu 7. “AQ chính truyện” là tác phẩm của ai?

A. Mạc Ngôn                  B. Lão Xá                        C. Lỗ Tấn                        D. Tào Ngu

Câu 8. Minh Trị Thiên hoàng đã có hành động như thế nào đối với chế độ Mạc phủ?

A. Duy trì Mạc phủ như là Bộ nội vụ trong chính phủ mới.

B. Giải tán Mạc phủ nhưng cho Shogun làm Thủ tướng.

C. Thủ tiêu chế độ Mạc phủ.

D. Duy trì Mạc phủ về mặt hình thức, không có thực quyền.

Câu 9. Câu nào sau đây không phải là đặc điểm chung của những cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp ở Đông Dương cuối TK XIX – đầu TK XX?

A. Thiếu tổ chức mạnh.                                       B. Thiếu đường lối đúng đắn.

C. Mang tính tự phát                                            D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

Câu 10. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. 1905 – 1911              B. 1851 – 1891              C. 1851 – 1864              D. 1825 – 1830

Câu 11. Tago đã đoạt giải Nôbel văn học vào năm nào?

A. 1943                           B. 1913                           C. 1813                           D. 1931

Câu 12. Nội dung nào sau đây đã không được Quốc dân đại hội thực hiện?

A. Chia ruộng đất cho nông dân.                       B. Thông qua Hiến pháp lâm thời.

C. Thành lập chế độ cộng hòa                            D. Bầu Đại Tổng thống.

Câu 13. Đảng Quốc Đại là chính đảng đầu tiên của giai cấp nào ở Ấn Độ?

A. Nông dân                                             B. Công nhân               

C. Tiểu tư sản trí thức                              D. Tư sản

Câu 14. Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập vào thời gian nào?

A. 2/1930                       B. 9/1898                       C. 8/1905                       D. 7/1921

Câu 15. Phái dân chủ cấp tiến trong Đảng Quốc Đại do ai đứng đầu?

READ:  Bài tập 2 trang 148 SGK Địa lý 10 | Doanhnhan.edu.vn

A. Akbar                         B. Nehru                         C. Tilắc                           D. Gandhi

Câu 16. Mĩ tuyên chiến với Đức vào ngày tháng năm nào?

A. 11/11/1918              B. 2/4/1917                  C. 3/10/1918                D. 28/6/1914

Câu 17. Hai vở balê “ Hồ thiên nga” và “ Người đẹp ngủ trong rừng” là tác phẩm của ai?

A. Bét-tô-ven                B. Tago                           C. Môda                          D. Traicốpxki

Câu 18. Đến giữa thế kỉ XIX, nước nào đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn độ?

A. Pháp                           B. Mĩ                               C. Đức                             D. Anh

Câu 19. Ngày 28/6/1914, đã xảy ra sự kiện gì tại bán đảo Bancăng?

A. Đức tuyên chiến với Pháp                             B. Thái tử Áo – Hung bị ám sát

C. Đức tuyên chiến với Nga                               D. Không quân Anh tấn công Béclin

Câu 20. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong  những năm 1863 – 1866 ở khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam?

A. Achaxoa                     B. Ong Kẹo                     C. Sivôtha                       D. Chulalongcon

 Đề tham khảo số 2: 

SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1. Người khởi xướng và thực hiện cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật?

A. Sô gun.                              B. Thiên Hoàng Minh Trị.

C. Ca tai a ma Xen.          D. Chulalongcon

Câu 2. Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp:

 A. Nông dân.                           B. Tiểu tư sản.                          C. Tư sản.                         D. Công nhân.

Câu 3. “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” là nội dung cơ bản trong học thuyết nào của Tôn Trung Sơn:

A. Tam cương.                      B. Tam tòng, tứ đức                        C. Phân quyền tam lập.    D. Tam dân.

Câu 4. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kẻ hung hăng hiếu chiến nhất trong cuộc chạy đua giành thuộc địa là

A. Đế quốc Đức.                   B. Thực dân Anh                  C. Thực dân Pháp      D. Đế quốc Mĩ

Câu 5. Người tiến hành nhiều cải cách, đưa Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa  là

A. Rama IV.        B. Rama V.                             C. Rama VI.                        D. Rama VII.

Câu 6. Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben gan (7/1905) dựa trên cơ sở

A. Địa lí.                     B. Tôn giáo.         C. Kinh tế.           D. Ý A, B, C. 

Câu 7. Chủ nghĩa đế quốc Nhật có đặ điểm:

A. Quân phiệt hiếu chiến.      B. Quân phiệt phong kiến.         

C. Phong kiến quân phiệt.    D. Thực dân.

Câu 8. Hiệp ước Nam Kinh giữa triều đình Mãn Thanh với thực dân Anh đã làm cho Trung Quốc trở thành nước

A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến.     B. Thuộc địa.     

C. Độc lâp, tự chủ .               D. Lệ thuộc.

Câu 9. Nước nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa sớm nhất của các nước Âu – Mĩ

A. Việt Nam.              B. Inđônêxia                              C. Tháilan.                         D. Philippin. 

Câu 10. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập của mình

A. Angiêri, Ai Cập.                           B. Xu đăng, Êtiôpia.    

C. Êtiôpia, Libêria.     D. Angiêri, Libêria. 

Câu 11. Nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập của mình vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

A. Việt Nam.              B. Inđônêxia                               C. Tháilan.                          D. Philippin.

Câu 12. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là:

READ:  Sinh học 8 Bài 7: Bộ xương | Doanhnhan.edu.vn

A. Giành giật thuộc địa.     B. Thái tử Áo – Hung bị ám sát. 

C. Hai khối quân sự đối lập.  D. Sự phát triển không đồng đều 

Câu 13. Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc là

A. Quang Tự.             B. Phổ Nghi.               C. Lưu Bị.                  D. Tần Thủy Hoàng. 

Câu 14. Nước đầu tiên ở Mĩ Latinh giành được độc lập,lập ra nước cộng hòa nhưng cuối cùng bị thất bại là

A. Cuba.                     B. Braxin.                    C. Ác hen ti na.        D. Ha-i-ti.

Câu 15. Ở cuối thế kỉ XIX, Việt Nam trở thành thuộc địa của

A. Anh.                       B. Pháp.                       C. Mĩ.                         D. Nhật

 Đề tham khảo số 3: 

THPT PHAN NGỌC HIỂN

 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ 11 

Thời gian làm bài 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh?

A. “Ngoại giao chiến hạm”

B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.

C. Chính sách “Cái gậy lớn”.

D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.

Câu 2. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX có tính chất như là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Vì giai cấp tư sản là người lãnh đạo thực hiện.

B. Vì đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước phương Tây.

C. Vì đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và đưa Nhật Bản hòa nhập với nền kinh tế tư bản phương Tây.

D. Vì đã lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến

Câu 3. Ở châu Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản là nước duy nhất:

A. Có tư tưởng duy tân đất nước.

B. Có mâu thuẩn sâu sắc với chủ nghĩa tư bản phương Tây.

C. Thực hiện việc học tập và áp dụng khoa học – kĩ thuật phương Tây.

D. Trở thành một nước đế quốc tư bản.

Câu 4. Đảng Quốc đại là chính đảng đại diện cho:

A. Giai cấp tư sản Ấn Độ.                           C. Giai cấp phong kiến Ấn Độ.

B. Giai cấp vô sản Ấn Độ.                           D. Giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ.

Câu 5. Hạn chế lớn nhất ở mục tiêu hành động mà Trung Quốc Đồng minh hội đưa ra là:

A. Không đặt ra mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh.

B. Chủ trương bình quân ruộng đất nên không được giai cấp phong kiến ủng hộ.

C. Không chỉ rõ kẻ thù chủ yếu của cách mạng Trung Quốc ngoài chế độ phong kiến còn có cả thực dân đế quốc.

D. Thực hiện thành lập Trung Hoa dân quốc.

Câu 6. Nước duy nhất ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập tương đối về chính trị vào cuối thế kỉ XIX là:

A. Xiêm (Thái Lan)                                                              C. Ma-lai-xi-a

B. In-đô-nê-xi-a.                                                                  D. Lào.

Câu 7. Ai là người lãnh đạo nhân dân Lào tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài suốt 37 năm (1901- 1937)

A. Chậu Pa-chay                                                                   C. Pha-ca-đuốc.

B. Ong kẹo và Com-ma-đam                                  D. A-cha-Xoa

Câu 8. Nước nào có phần thuộc địa ở Châu Phi rộng lớn nhất:

A.. Nước Nga                                                                                    C. Nước Đức

B. Nước Pháp                                                                                   D. Nước Anh

Câu 9. Ở Châu Phi có những quốc gia nào giữ được độc lập trước sự xâm nhập của Phương Tây?

READ:  Nghĩa tường minh và hàm ý | Doanhnhan.edu.vn

A. Ai Cập, Nam Phi.                                                 C. Ha-i-ti.

B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.                                        D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca.

Câu 10. Đến đầu thế kỉ XX, ở Châu Âu đã hình thành khối quân sự nào?

A. Phe Liên Minh                                                                 C. Phe Hiệp Ước

B. Phe Trục                                                                                       D. Cả A và C    

Câu 11. Địa danh nào dưới đây, đã diễn ra chiến dịch có tính chất quyết định của quân Pháp chống lại quân Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Xom-nơ                                                                             C. Véc-đoong.

B. Sông Mác- nơ                                                                   D. Pa-ri

Câu 12. Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa?

A. Vì Đức có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.

B. Vì Đức là một nước “đế quốc trẻ” bị Anh, Pháp tìm mọi cách kìm hãm.

C. Vì Đức đã được thống nhất.

D. Vì Đức là nước lãnh đạo phe Liên Minh.

Câu 13. Nước thu được nhiều lợi nhuận nhất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A. Mĩ                                                                                                               C. Nhật Bản

B. I-ta-li-a                                                                                                      D. Pháp.

Câu 14. Chiến trường chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra ở:

A. Châu Á.                                                                                                      C. Châu Phi

B. Châu Âu                                                                                                     D. Châu Mĩ

Câu 15. Tác giả của tập Thơ Dâng đạt giải Nô-ben văn học năm 1913 là:

A. A.Pu-skin                                                                                      C. R. Ta-go

B. Béc-na Sô                                                                                      D. E. Hai- nơ

Câu 16. Nội dung cơ bản của tư tưởng và văn học – nghệ thuật ở thế kỉ XVIII là:

A. Tố cáo hiện thực xã hội.                                   C. Ca ngợi tinh thần tự do, bình đẳng, dân chủ.

B. Khát vọng về cuộc sống tốt đẹp                       D. Tất cả các ý trên

Câu 17. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô là:

A. Những nhà văn hiện thực lớn nhất của nước Pháp.

B. Những nhà tư tưởng lớn, tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng .

C. Những họa sĩ nổi tiếng ở thế kỉ XVIII

D. Những nhà soạn nhạc vĩ đại của thế kỉ XVIII

Câu 18. Sai lầm lớn nhất của Trung Quốc Đồng minh hội sau khi giành được chính quyền ở Nam Kinh là:

A. Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày.

B. Không giải quyết vấn đề tự do dân chủ.

C. Không tiếp tục chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.

D. Không quan tâm đến việc xây dựng quân đội và bảo vệ chính quyền.

Câu 19. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh và thành lập Chính phủ lâm thời vào năm:

A. 1910                                                                                  C. 1912

B. 1911                                                                                   D.1913

Câu 20. Người bác sĩ trẻ tuổi nào sớm nuôi khát vọng “trị bệnh” cho xã hội Trung Quốc, sau này đã trở thành một nhà yêu nước nổi tiếng được nhân dân Trung Quốc yêu mến?

A. Hồng Tú Toàn.                                                                 C. Đàm Tự Đồng.

B. Mao Trạch Đông.                                                             D. Tôn Trung Sơn.

[–xem online hoặc tải về máy–]

Trên đây là một phần thuộc Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 của các trường THPT. Để xem đầy đủ nội dung đề và đáp án các em hãy xem online hoặ tải về máy để thuận lợi cho việc tham khảo và ôn tập của mình. Chúc các em học tốt. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập