Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên, Mới Nhất 2021

Mẫu biên bản camkết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên cần làm cam kết với nhau. Mời bạn đọc tham khảomẫu biên bản cam kết mới nhất đểkhi cần thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý

*
*
*

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

Tên cơ quan CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………và

………………………….

Đang xem: Biên bản cam kết giữa hai bên

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …….…… của ………… ngày …………….

Xem thêm: 355+ Những Câu Chúc Sinh Nhật Hay, Độc Đáo, Ý Nghĩa Tặng Người Thân!

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….…….2/ Bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Ông: ……………………… Chức vụ: ………………………………………………Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………….Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông …………………………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………

Bằng chữ ………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Xem thêm: Tóm Tắt Phim Nanh Trắng Vietsub + Thuyết Minh, Nanh Trắng Full

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

www.doanhnhan.edu.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâmcủa Luật Thiên Minh: