Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản, Bản Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Mẫu biên bản bàn giao tài sản là gì? Mẫu biên bản bàn giao tài sản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản ghi chép bàn giao tài sản

1. Định nghĩa biên bản bàn giao tài sản2. Mục đích của việc lập biên bản bàn giao tài sản3. Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản4. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 15. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 26. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 37. Cách lập biên bản bàn giao tài sản8. Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

1. Định nghĩa biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản áp dụng trong nhiều trường hợp cụ thể khi ban giao tài sản là nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất hoặc là bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Mẫu biên bản bàn giao tài sản có thể dùng làm mẫu biên bản bàn giao tài liệu, mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, mẫu biên bản bàn giao công cụ dụng cụ, mẫu biên bản bàn giao thiết bị…

2. Mục đích của việc lập biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức này cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, công cụ, dụng cụ giúp quá trình bàn giao tài sản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.Sau khi bàn giao hoàn tất, người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định.Thông thường, biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi:- Hoàn thành xây dựng, mua sắm… tài sản;- Được người khác tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê… và đưa vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác.Như vậy, việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

3. Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản

Bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc bàn giao tài sản thường không được xác lập bằng văn bản thể hiện rõ các nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản. Điều đó dẫn đến các tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể chứng minh số lượng thực tế tài sản đã bàn giao.Theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay (Bộ luật dân sự năm 2015), việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên (Bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản), chỉ khi xác lập thành thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi. Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bàn bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý. Ngay cả trong các mối quan hệ thân thiết như: Bố con, Mẹ con, vợ chồng, hay bạn bè thân thiết… thì việc bàn giao tài sản giữa các bên cũng không thể bỏ qua.

Xem thêm: 1 Riel Bằng Bao Nhiêu Tiền Campuchia 1000 Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

4. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢNHôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..Chúng tôi gồm:I. Bên giao:Ông/Bà: ………………………………………………………………………….Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………II. Bên nhận:Ông/Bà: ………………………………………………………………………….Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Xem thêm: Khóa Học Sales Chuyên Nghiệp Và Chốt Sales Hiệu Quả, Khã³A HọC Kỹ NäƒNg ChốT Sales HiệU Quả

III. Nội dung bàn giaoVì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STTTên tài sảnĐơn vịSố lượngTình trạngThành tiềnChữ ký nhận

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao(Ký, ghi rõ họ tên)Bên nhận(Ký, ghi rõ họ tên)Bên làm chứng(Ký, ghi rõ họ tên)