Bảo vệ sự đa dạng của thực vật | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Đa dạng của thực vật là gì?

Đa dạng thực vật là phong phú về:

 • Số lượng các loài và số lượng cá thể từng loài.
 • Môi trường sống.

Đa dạng về số lượng loài và cá thể từng loài

Hình 1: Đa dạng về số lượng loài và cá thể từng loài

Môi trường sống phong phú

Hình 2: Môi trường sống phong phú

1.2. Tình hình thực vật ở Việt Nam.

 • Ở Việt Nam, thực vật rất phong phú, đa dạng. 
 • Hiện nay, thực vật ở Việt Nam đang bị suy giảm. 
 • Nguyên nhân:
  • Khai thác bừa bãi những cây có giá trị sử dụng.
  • Phá rừng để phục vụ nhu cầu sống của con người.
 • Hậu quả: Nhiều loài có giá trị bị suy giảm đáng kể về số lượng. Môi trường sống bị thu hẹp. Nhiều loài trở nên quý hiếm.
 • Thực vật quý hiếm: là những thực vật có giá trị về mặt này hoặc mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.
 • Vd: cây sưa, cây tam thất,…

Thực vật phong phú, đa dạng

Hình 3: Thực vật phong phú, đa dạng

 • Tỉnh Đắk-Lắk có 6 Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích gần 240.000 ha. Đây là những khu rừng đặc dụng phát triển các vùng sinh thái khác nhau và có nhiều động thực vật quý hiếm đang được tập trung bảo vệ nghiêm ngặt. Dưới tác động của con người diện tích rừng bị thu hẹp nhanh, nguồn lâm sản bị suy kiệt, nhiều nơi thảm thực vật mất và trở thành vùng đất trống. 
READ:  Tuần 25 - Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại | Doanhnhan.edu.vn

Tác động của con người khiến diện tích rừng bị thu hẹp

Hình 4: Tác động của con người khiến diện tích rừng bị thu hẹp

1.3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

 • Ngăn chặn phá rừng.
 • Hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm.
 • Xây dựng: vườn thực vật, khu bảo tồn thiên nhiên,…

 • Cấm buôn bán, xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm.

 • Tuyên truyền, giáo dục người dân cùng tham gia trồng và bảo vệ rừng.

Các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Hình 5: Các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập