Mời Bạn Đọc Tải Về Bộ Bảng Lương Công Nhân Đầy Đủ Nhất, Lương Công Nhân 2021: Tất Cả Thông Tin Cần Biết

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Quy định về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương năm 2021 mới nhất: Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương cho Doanh nghiệp; Thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm những gì? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những quy định mới nhất.

Đang xem: Bảng lương công nhân

I. Quy định về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2021:Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau:1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựngquyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó: a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

*

————————————————————————————————————
II. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xây dựng Thang bảng lương năm 2021 căn cứ theo các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương nêu trên, cụ thể như sau:

1. Cách xác định Bậc 1 trên Thang bảng lương:

a, Nếu làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vùng Mức lương tối thiều vùng năm 2021
Vùng I 4.420.000 đồng/tháng
Vùng II 3.920.000 đồng/tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng

Ví dụ 1: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu (áp dụng cho công việc hoặc chức danh giản đơn nhất) để ghi vào bậc 1: 4.420.000

———————————————————————————————-

b) Nếu làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Vùng Mức lương tối thiểu năm 2021
Vùng I 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400
Vùng II 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400
Vùng III 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100
Vùng IV 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900

Ví dụ 2: Cũng theo ví dụ 1 bên trên, Công ty có nhân viên kế toán (đã qua học nghề): => Thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là:4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

—————————————————————————————————-

c) Nếu làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng Mức lương tối thiểu 2021(đã qua học nghề)
I 4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870
II 4.194.400 + (4.194.400 x 5%) = 4.404.120
III 3.670.100 + (3.670.100 x 5%) = 3.853.605
IV 3.284.900 + (3.284.900 x 5%) = 3.449.145

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng Mức lương tối thiểu 2021(đã qua học nghề)
I 4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458
II 4.194.400 + (4.194.400 x 7%) = 4.488.008
III 3.670.100 + (3.670.100 x 7%) = 3.927.007
IV 3.284.900 + (3.284.900 x 7%) = 3.514.843

Ví dụ 3:Cũng theo ví dụ 1 và 2 bên trên, Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề) và làm công việc độc hại: => Thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là:4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870– Nếu nhân viên hóa chất đó làm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm thì Bậc 1 phải là:4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458

—————————————————————————————————

Kết luận:– Nhân viên hóa chất qua học nghề và làm công việc độc hại thì Mức lương tối thiểu vùng là: 4.965.870 => Căn cứ ghi vào bậc 1 = 4.965.870 (Tối thiểu phải mức này).=> Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 4.965.870=> Mức lương tháng tối thiểu tham gia BHXH là: 4.965.870(Nếu có phu cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên HĐLĐ).

—————————————————————————————————-

Chú ý:Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng),phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Chi tiết xem tại đây:Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH

—————————————————————————————————-

2. Khoảng cách giữa các Bậc trên thang bảng lương:

-Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhấtbằng 5%.

VD:Kế toán Thiên Ưng có nhân viên Kế toán (ký hợp đồng lao động: Lương cơ bản là 5.000.000)->Bậc 1 là: 5.000.000-> Bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000.-> Bậc 3 = 5.250.000 + (5.250.000 x 5%).

Xem thêm: Cách Tính Hàm Lượng Ma Túy Trong Trường Hợp Có 02 Chất Ma Túy Trở Lên

– Số bậc thì DN tự xây dựng cho phù hợp: Thường sẽ để từ 5 – 7 bậc nhé.

———————————————————————————————–

Ngoài ra các bạn cần lưu ý:

– Những doanh nhgiệp mới thành lậpcũng cần phải xây dựng thang bảng lương nhé.

– Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương nhé.

Ví dụ: Năm 2020 DN bạn xây dựng thang bảng lương theo đúng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.- Nhưng năm 2021 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn áp dụng như năm 2020. Nên các bạn không cần phải xây dựng lại thang bảng lương năm 2021.

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ 1 mẫu thang bảng lương để các bạn tham khảo.

—————————————————————————–

Tên đơn vị:CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGĐịa chỉ:Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nộiMã số thuế: 0106368693

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG————-

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 4.420.000 đồng/tháng.

Xem thêm: Ji Chang-Wook Chương Trình Truyền Hình, Ji Chang Wook Vietnam Fanpage

(Vì vùng 1)II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NHÓM CHỨC DANH,VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Bậc Lương
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc:
Mức Lương 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 9.380.669
2. Kế Toán Trưởng; Phó Giám đốc:
Mức Lương 6.500.000 6.825.000 7.166.250 7.524.563 7.900.791 8.295.830 8.710.622
3. Giáo viên giảng dạy:
Mức Lương 5.000.000 5.250.000 5.512.500 5.788.125 6.077.531 6.381.408 6.700.478
4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV văn phòng; Trợ giảng:
Mức Lương 4.730.000 4.966.500 5.214.825 5.475.566 5.749.345 6.036.812 6.338.652
5. Nhân viên lao công:
Mức Lương 4.420.000 4.641.000 4.873.050 5.116.703 5.372.538 5.641.165 5.923.223
Hà Nội,ngày 01tháng 01 năm 2021
Người đại diện pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

– Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có

———————————————————————————————-

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương 2021 gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương4. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh5. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp

– Các bạn cần tải Mẫu nào thì click vào đó để xem chi tiết nhé (Nếu muốn tải toàn bộ, thì tải bên dưới nhé)

————————————————————————————————

Tải trọn bộ: Xây dựng Thảng bảng lương năm 2021 tại đây:

– Nếu chỉ Tải: Mẫu thang bảng lương năm 2021:

—————————————————————————————————

Tải thang bảng năm 2020:– Trọn bộ xây dựng thang bảng lương năm 2020 dưới đây:

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG

– Nếu chỉ muốn tải Thang bảng lương năm 2020 dưới đây:

THANG BẢNG LƯƠNG

——————————————————————————————–

Tải thang bảng năm 2019:– Trọn bộ xây dựng thang bảng lương năm 2019 dưới đây:

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG

– Nếu chỉ muốn tải Thang bảng lương năm 2019 dưới đây:

THANG BẢNG LƯƠNG

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:doanhnhan.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

———————————————————————————————

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!Các bạn muốn học cách hạch toán sổ sách, cân đối chi phí, xử lý hóa đơn, xử lý thuế, xử lý các nghiệp vụ lương, BHXH, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … Có thể tham gia Khóahọc thực hành kế toán thực tế trên chứng từ thật.