Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol | Doanhnhan.edu.vn

2.1. Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

 • Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.
 • Hoá chất: 2ml ancol etilic
 • Tiến hành:
  • Cho mẩu Natri bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm chứa sẵn 2ml etanol kkhan.
  • Bịt miệng ống nghiệm bằng đầu ngón tay cái.
  • Khi phản ứng kết thúc, đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm ra

Video 1: Phản ứng của etanol với Natri

 • Hiện tượng: xuất hiện khí không màu. ​Đốt khí thoát ra ở đầu vuốt nhọn, hidro cháy với ngọn lửa xanh mờ
 • Giải thích:
  • Natri phản ứng với etanol tạo khí hidro: 2C2H5-OH +2Na →2C2H5-ONa + H2
  • Đốt khí thoát ra ở đầu vuốt nhọn, hidro cháy với ngọn lửa xanh mờ: 2H2 + O H2O

2.2. Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

 • Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
 • Hoá chất: dd CuSO4, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.
 • Cách tiến hành:
  • Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 – 3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.
  • Tiếp tục nhỏ 2-3 giọt glixerol vào ống nghiệm thứ nhất; 2-3 giọt glixerol vô ống nghiệm thứ hai; Lắc nhẹ.
READ:  Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá | Doanhnhan.edu.vn

Video 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

 • Hiện tượng: Glixerol hòa tan Đồng (II) hidroxit thành dung dịch màu xanh lam.
 • Giải thích:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Hòa tan Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu +2H2O.                                   

                                    Đồng (II)glixerat

2.3. Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

 • Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
 • Hoá chất: dd phenol, nước brom.
 • Cách tiến hành: Cho 0,5 ml dung dịch phenol vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tiếp từng giọt dung dịch Brom, đồng thời lắc nhẹ ống nghiệm.

Video 3: Phenol tác dụng với dung dịch Brom

 • Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng
 • Giải thích:

 

2.4. Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol

 • Dụng cụ: 3 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
 • Hoá chất: dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ không dán nhãn.
 • Cách tiến hành:
Thuốc thử

etanol

glixerol

phenol

dd Cu(OH)2 Hòa tan kết tủa tạo dung dịch màu xanh  
dd Brom xuất hiện kết tủa trắng

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu +2H2O.                                   

                                    Đồng (II)glixerat

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập