Bài tập điền từ Tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập điền từ Tiếng Anh là dạng bài phổ biến trong bài tập Tiếng Anh, xuất hiện trong đề thi Toeic, Ielts. Loigiaihay Net sẽ giới thiệu đến bạn cách làm và các dạng bài tập điền từ Tiếng Anh đầy đủ, chi tiết nhất. Nhớ check đáp án sau khi làm bài xong nhé!

Thực hành bài tập điền từ

Hướng dẫn cách làm bài tập điền từ Tiếng Anh

Trước khi bắt đầu làm các bài tập điền từ Tiếng Anh, bạn cần phải nắm chắc các bước như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần đọc lướt qua bài thật nhanh. Lần đọc này hãy đọc – hiểu để tìm nội dung, ý chính, thông tin của bài muốn nói đến.

Bước 2: Sau đó, bạn hãy phân tích chỗ trống cần điền như: xác định từ cần điền thuộc loại từ gì, đóng vai trò ngữ pháp gì,…

Bước 3: Phân tích các đáp án có sẵn, loại trừ các đáp án sai. Bước này có thể vận dụng kĩ thuật đoán nghĩa từ hoặc phương pháp loại trừ thì khả năng cao đáp án bạn chọn là đúng.

Bước 4: Đọc lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa (nếu có).

Tổng hợp các dạng bài tập điền từ Tiếng Anh

Bài 1: Điền các mạo từ A/An/The vào các chỗ trống sau

1.My grandfather is gathering in ______ garden.

2._______ cup of milk tasted particularly good after ______ long day.

3.His aunt is _______ honest woman.

4._______ article of clothing was found near ______ mountain.

5.________ chair is specific. It is known to the spectators.

6.Can you pass him ______ table?

READ:  Khởi ngữ là gì, tác dụng và nêu ví dụ dễ hiểu (Ngữ Văn 9)

7.The Prime Minister specifies ___________ indiviual but a prime minister doesn’t.

8.My parents are looking for ________ flat.

9.Alex sent me _______ postcard from New York.

10. They are going to see _______ Statue of Liberty this weekend.

Bài 2: Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ trong ngoặc

1.Her brother is very _______ in this competition. (interest)

2.My mother always remind me to drive her car ________. (care)

3.Smoking is _________ to health. (harm)

4.This is a __________ occupation to him. (bore)

5.The streets near my house seem _________. (crowd)

6.The ________ of the experiment is over 30 minutes. (long)

7.Minh is silent, but sometimes she becomes _________. (talk)

8.The ao dai is the __________ dress of Vietnamese women. (tradition)

9.My younger sister had a good __________ on that drama. (impress)

10.He think the Internet is a _________ device to get information. (use)

 

Bài 3: Điền từ còn thiếu vào đoạn văn

Millions of young (1) ___________ from Kiribati to Germany marched Friday to demand that world leaders take action to fight climate change. In Australia, protesters marched in 110 towns and cities, (2) _________ Sydney and the capital Canberra. Organizers expected more than 300,000 people to march — the country’s largest (3) ____________ since protests against the Iraq War in 2003. A 15-year-old student told the Associated Press, “Even though we ourselves aren’t sick, the planet which we live on is, and we are protesting and fighting for it.”

In the Pacific island (4) __________ of  Kiribati, students shouted, “We are not sinking, we are fighting.” Rising sea levels have already washed away some villages there. In Afghanistan, armed soldiers protected about 100 people marching through the streets of Kabul. A group of young women led the (5)__________. One organizer said, “The problem in Afghanistan is our leaders are fighting for power but the real power is in nature.”

READ:  Thuyết minh về cách làm đồ chơi (đèn ông sao) Lớp 8, 9

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhất

American _________ (1) plan to launch 50 new schools in Kenya. The new schools of Bridge International Academies are set to _________ (2) in January at the beginning of Kenya’s school year. The goal of the private group is to educate children of families who make $2 a day or less. They opened their first school in Kenya in 2009. Since then, __________ (3) schools has increased to 200. Bridge officials, Shannon May, Jay Kimmelman and Phil Frei say they want to __________ (4) 10 million children around the world. On the Bridge International Academies website, the three friends say their effort began with a question. They asked, ‘why there were no plans to educate all the world’s _________ (5) children?’

1.A.educators

B.educator

C.educate

D. person

2. A.start

B. close

C. open

D. finish

3. A.a number of

B. number

C. the number of

D. number of

4. A.educate

B. teach

C. instruct

D. education

5. A. rich

B. poor

C. poorest

D. richest

Đáp án

Bài 1:

1.the
2. The – the
3. an
4. An – the
5. The
6. a
7. an
8. a
9. a
10. the

Bài 2

1.interested (vì cấu trúc: tobe + interested in)
2. carefully (V + adv)
3. harmful (tobe + adj)
4. boring (bổ nghĩa cho danh từ ở sau)
5. crowded (seem + adj)
6. length (the + N)
7. talkative (become + adj)
8. traditional (bổ nghĩa cho danh từ ở sau)
9. impression (a + adj + N)
10. useful (bổ nghĩa cho danh từ ở sau)

Bài 3:

(1)people

(2) including

(3) demonstration

(4) nation

READ:  Ý nghĩa cái chết của Cô bé bán diêm trong truyện

(5) protesters

Dịch

Tại Úc, những người biểu tình diễu hành tổng cộng ở 110 thị trấn và thành phố, bao gồm Sydney và thủ đô Canberra. Những người tổ chức dự kiến có hơn 300,000 người diễu hành – cuộc biểu tình lớn nhất kể từ các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Iraq năm 2003. Một sinh viên 15 tuổi đã trả lời Associated Press rằng, “Bản thân chúng ta không bị ốm, nhưng hành tinh mà chúng ta đang sống lại đang bệnh, và chúng ta đang biểu tình và chiến đấu vì điều đó.” Tại quốc đảo Kiribati, Thái Bình Dương, các sinh viên hô to, “Chúng ta không đang chìm, chúng ta đang chiến đấu.” Mực nước biển dâng đã xóa sổ một số ngôi làng tại đây. Tại Afghanistan, những người lính vũ trang đã bảo vệ khoảng 100 người diễu hành trên đường phố tại Kabul. Một nhóm phụ nữ trẻ tuổi dẫn đầu cuộc diễu hành này. Một người tổ chức chia sẻ, “Vấn đề tại Afghanistan là những nhà lãnh đạo đang đấu tranh vì quyền lực trong khi quyền lực thực sự nằm ở thiên nhiên.”

Bài 4

1.Chọn A.educators (những giáo viên)
2. Chọn C.open (mở)
3. Chọn C.the number of (số lượng)
4. Chọn A.educate (giáo dục)

» Bài tập về tính từ Tiếng Anh

» Bài tập thì quá khứ đơn

Trên đây là toàn bộ những bài tập điền từ Tiếng Anh được chúng tôi đã tổng hợp. Chúng tôi hy vọng học sinh thực hành các bài tập bên trên đạt tỷ lệ chính xác cao. Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh.

Bài Tập Ngoại Ngữ –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki