Bài tập Điện phân trong đề thi ĐH – CĐ 2007 | Doanhnhan.edu.vn

BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN TRONG ĐỀ THI ĐH – CĐ 2007 – 2017

 

A. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1, Điện phân nóng chảy:

2, Điện phân dung dịch:  

a, Kim loại từ Li → Al (Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al (liệu khi bạn cần nàng may áo)) không tham gia điện phân, và gốc axit có oxi (SO42-, NO3…) không tham gia điện phân, khi đó nước sẽ tham gia điện phân

Catot (cực âm):  chất oxi hóa, ion dương về, giải phóng H2,

Anot (cực dương) : chất khử,  ion âm về, giải phóng O2,

Chất khử: bị oxi hóa, sự oxi hóa, quá trình oxi hóa, nhường e, số oxi hóa tăng

Chất oxi hóa: bị khử, sự khử, quá trình khử, nhận e, số oxi hóa giảm

b, Cách viết nhanh phương trình điện phân

Ví dụ 1: điên phân dung dịch NaCl

Na là kim loại từ Li→ Al nên không tham gia điện phân, khi đó H2O sẽ tham gia điện phân,

nên phản ứng cộng thêm H2O; NaCl + H2O →  bị hút về cực  âm, mà cực âm giải phóng H2, kim loại không điện phân tạo bazơ

BÀI TẬP        

Câu 1: (ĐHA08) Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự khử ion Na+

B. sự khử ion Cl

C. sự oxi hoá ion Cl

D. sự oxi hoá ion Na+

Câu 6: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M, ở catot thu được 6g kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

READ:  Unit 3 lớp 10 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

A. NaCl

B. KCl 

C. CaCl2

D. BaCl2

Câu 7: (CĐ11)Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot:

  A. 3,36 lít

B. 1,12 lít

C. 0,56 lít

D. 2,24 lít

  A. 3,36 lít      B. 1,12 lít                    C. 0,56 lít        D. 2,24 lít

Câu 8 : Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hóa trị II với I= 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92g. Kim loại đó là:

A. Cu  

B. Ba  

C. Ca   

D. Zn

Câu 9: (CĐ12) Tiến hành điện phân (điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M khi dừng điện phân thu được dúng dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6g Fe. Giá trị của V:

A. 0,45           

B. 0,80           

C. 0,60

D. 0,15

 

Câu 22: (ĐHB13) Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì  thu được m kg Al ở  catot và 89,6 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với hiđro bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với  dung dịch Ca(OH)2 (dư) thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 115,2

B. 82,8                       

C. 114,0

D. 104,4

Câu 23 : Sau một thời gian điện phân 200 ml dd CuSO4 với điện cực graphit, khối lượng dung dịch giảm 8g. Để làm kết tủa hết ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau điện phân, cần dùng 100 ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu lần lượt là (biết khối lượng riêng của dd CuSO4 ban đầu là 1,25g/ml)

READ:  Unit 11 lớp 10 Reading | Doanhnhan.edu.vn

A. 0,75M và 9,6%                  B. 0,75M và 6,4%      C. 0,5M và 6,4%                     D. 0,5M và 9,6%

Câu 24:(PTQG 15) Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5 a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước . Phát biểu nào sau đây sai?

  1. Tại thời điềm 2t giây có bột khí ở catot
  2. Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết
  3. Dung dịch sau điện phân có pH < 7
  4. Khi thu được 1,8a  mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bột khí ở catot

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết của Chuyên đề Điện phân ôn thi THPT QG nhé!

Câu 25:(PTQG 16) Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol cuSO4 bằng dòng điện 1 chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít

 ( đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa 2,04g Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là:

READ:  Bài 3: Ngân hàng trung ương | Doanhnhan.edu.vn

A.9650

B. 8685          

C. 7720

D. 9408

Câu 26: (MHPTQGL217) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O thu được dung dịch Y. Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ catot. Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X.

A. 61,70%

B. 44,61%

C. 34,93%

D. 50,63%

Câu 27: (Thi thử Sở GDĐT Hà Nội 2017) Dung dịch X chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (2a>b). Điện phân (có màng ngăn, điện cực trơ) dung dịch X đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân, thu được V lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Giá trị của V tính theo a,b là:

A.5,6(2a+ b)  

B. 11,2.(a-0,5b)

C. 5,6.(a+ 2b)

D. 5,6.(a-2b)

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu Chuyên đề Điện phân ôn thi THPT QG có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

— MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)–

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập