Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của gen | Doanhnhan.edu.vn

3. Luyện tập Bài 13 Sinh học 12

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ
 • Nêu khái niệm mức phản ứng
 • Giải thích được mối quan hệ giữa KG và môi trường trong việc hình thành KH

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Sự mềm dẻo về kiểu hình của một kiểu gen có được là do

  • A.
   Sự tự điều chỉnh của kiểu gen trong một phạm vi nhất định
  • B.
   Sự tự điều chỉnh của kiểu gen khi môi trường thấp dưới giới hạn
  • C.
   Sự tự điều chỉnh của kiểu hình khi môi trường vượt giới hạn
  • D.
   Sự tự điều chỉnh của kiểu hình trong một phạm vi nhất định
 • Câu 2:

  Khả năng phản ứng của cơ thể sinh vật trước những thay đổi của môi trường do yếu tố nào qui định?

  • A.
   Tác động của con người.
  • B.
   Điều kiện môi trường
  • C.
   Kiểu gen của cơ thể
  • D.
   Kiểu hình của cơ thể
 • Câu 3:

  Kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

  • A.
   Kiểu gen và môi trường
  • B.
   Điều kiện môi trường sống
  • C.
   Quá trình phát triển của cơ thể
  • D.
   Kiểu gen do bố mẹ di truyền

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 12 Bài 13 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 4 trang 72 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Bài tập 9 trang 25 SBT Sinh học 12

Bài tập 51 trang 38 SBT Sinh học 12

Bài tập 52 trang 38 SBT Sinh học 12

Bài tập 53 trang 38 SBT Sinh học 12

Bài tập 54 trang 38 SBT Sinh học 12

Bài tập 55 trang 38 SBT Sinh học 12

Bài tập 57 trang 39 SBT Sinh học 12

Bài tập 58 trang 39 SBT Sinh học 12

Bài tập 56 trang 39 SBT Sinh học 12

Bài tập 59 trang 39 SBT Sinh học 12

Bài tập 60 trang 39 SBT Sinh học 12

4. Hỏi đáp Bài 13 Chương 2 Sinh học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Em tập chỉnh sửa văn bản | Doanhnhan.edu.vn