a, Vẽ đồ thị hàm số (y = frac{1}{2}{x^2})  (P)b, Tìm giá trị của m sao cho  điểm C(- 2; m) thuộc đồ thị (P) | Doanhnhan.edu.vn

 

a,

x

– 4

– 2

2

4

 (y = frac{1}{2}{x^2}) 

8

2

2

8

 

 

Đồ thị hàm số (y = frac{1}{2}{x^2}) là đư­ờng parabol có đỉnh là gốc toạ độ O, nhận trục tung làm trục đối xứng, nằm phía trên trục hoành vì a > 0

b) Vì C (-2 ; m) thuộc parabol (P) nên ta có (m = frac{1}{2}{left( { – 2} right)^2} Leftrightarrow m = 2)

Vậy với m = 2 thì điểm C ( -2; 2) thuộc parabol (P)

 c, Hoành độ giao điểm của parabol (p) và đường thẳng (y = x – frac{1}{2}) là nghiệm của phương trình: (frac{1}{2}{x^2} = x – frac{1}{2})

(begin{array}{l}
 Leftrightarrow {x^2} = 2x – 1\
 Leftrightarrow {x^2} – 2x + 1 = 0\
 Leftrightarrow {left( {x – 1} right)^2} = 0\
 Leftrightarrow x – 1 = 0\
 Leftrightarrow x = 1
end{array})

Thay x = 1 vào (y = x – frac{1}{2}) ta được (y = frac{1}{2})

Vậy tọa độ giao điểm là (left( {1;frac{1}{2}} right))

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Địa lí 7 Bài 21: Môi trường đới lạnh | Doanhnhan.edu.vn