a. Để mở vỏ trai quan sát bên trong cơ thể, thì ta phải làm gì? | Doanhnhan.edu.vn

a.

  • Để mở vỏ trai quan sát bên trong thì ta cắt cơ khép vỏ.
  • Trai chết thì mở vỏ thì lúc đó cơ khép vỏ không còn hoạt động.

b.

* Khi ta mài mặt ngoài của vỏ trai có mùi khét do

  • Trong thành phần của vỏ trai có chứa chất sừng.
  • Ma sát khi mài sinh ra nhiệt.
  • Protein trong vỏ trai bị phân hủy tạo ra mùi khét.

* Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ: Ấu trùng được bảo vệ tốt hơn, được cung cấp đầy đủ oxi và chất dinh dưỡng.

* Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang và da cá:

  • Ấu trùng được bảo vệ tốt hơn, được cung cấp đầy đủ oxi và chất dinh dưỡng.
  • Góp phần vào sự phát tán nòi giống của trai.

* Vì trong sự phát triển của trai có giai đoạn ấu trùng thường bám vào da và mang cá, vì vậy trên cơ thể cá có mang theo ấu trùng vào ao, ấu trùng trai phát triển thành trai trưởng thành.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo | Doanhnhan.edu.vn